Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(IQS) El XIV Simposi IQS celebrat aquest gener va analitzar tres casos que apunten amb optimistime cap a una altra manera de fer les coses. Organitzat per la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià, sobre el tema "Economia amb futur", el Simposi va analitzar realitats econòmiques que assenyalin camins esperançadors, enfront de les notícies negatives que ens envolten.
 
Durant el Simposi es va presentar el cas de la cooperativa L'Olivera, que produeix vins i oli i que integra i promou socialment a persones que pateixen alguna discapacitat psíquica o malaltia mental. El seu director, Carles de Ahumada va exposar la història d'aquesta cooperativa, en la qual els discapacitats no són objecte d'assistència, sinó treballadors normals en un procés agroindustrial, esdevenint un exemple que la recerca del negoci no està renyida amb el respecte a les persones i a la dignitat humana, en definitiva, amb la dimensió social.
 
Pedro M. Sasia, professor de la Universitat de Deusto, va parlar sobre finances ètiques i en concret, de l'experiència de Fiare, que recupera la vocació històrica de les finances com a mitjà per possibilitar el funcionament de l'economia productiva. Fiare treballa amb crèdits amb els quals es persegueix donar suport l'economia real, productiva, amb una forta dimensió social. La dimensió ètica i social d'aquest tipus de finances suposa un paradigma nou en la concepció de l'economia financera.
 
Finalment, Flavio Comim, professor de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, que va mostrar que l'economia ha estat excessivament centrada en el quantitatiu, en el mesurable, i ha deixat de banda el qualitatiu, allò difícilment mesurable, però fonamental en la vida humana. El ponent defensa que funcionaria molt millor una economia centrada en el desenvolupament humà, en lloc d'estar només en el creixement del PIB. 

 

Podeu ampliar la informació del simposi aquí.