Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Abadia de Montserrat) Diumenge 15 d’octubre, entre les 10 i les 14 hores, el bus del Banc de Sang i Teixits (BST) serà a Montserrat perquè els visitants i pelegrins del Santuari puguin participar en la donació de sang. Tots aquells que vulguin fer-ne donació podran dirigir-se al bus on es duran a terme les extraccions, que estarà ubicat a la Plaça de la Creu del recinte del Santuari, davant de l’estació superior del Cremallera (Montserrat-Monestir).

Per garantir el subministrament de components sanguinis a tot Catalunya, el Banc de Sang i Teixits (BST) realitza una gestió integral del procés de la sang, des del punt de partida de la donació fins al final, la transfusió. És el que es coneix com a model "vena a vena". Aquesta integració de la transfusió en el servei és un concepte innovador sense referents similars en d'altres bancs de sang europeus i que aporta un increment de seguretat, garantia i bones pràctiques d'utilització.

La sòlida implantació en el territori, gràcies als diferents centres ubicats als principals hospitals de Catalunya, permet aconseguir proximitat al client, entès com a client tant el donant com els prescriptors i les unitats clíniques. Aquesta estructura permet organitzar les campanyes de donació, la distribució o la prestació de serveis d'una forma més eficient i eficaç.