Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Abadia de Montserrat)  D’acord amb el que es va anunciar el passat dia 21 de gener, amb la voluntat de màxima transparència, el pare abat de Montserrat ha constituït una comissió independent encarregada d’estudiar possibles casos d’abusos sexuals a menors que afectin la comunitat benedictina.

La comissió està integrada pels següents membres:

-Il·lma. Sra. Cristina Vallejo Ros, advocada, diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

-Dr. Xavier Pomés Abella, metge.

-Sra. Begoña Elizalde Raso, psicòloga.

-P. Bernat Juliol Galí, monjo de Montserrat, amb veu i sense vot.

Aquesta comissió posa a disposició de qui ho desitgi una adreça de correu electrònic, transparencia.montserrat@gmail.com, a la qual es pot enviar qualsevol informació sobre fets relacionats amb el tema d’abusos sexuals a menors vinculats a la comunitat de Montserrat. Es demana també a tots els mitjans de comunicació, sens perjudici del seu dret a publicar tot el que considerin convenient, de comunicar a aquesta comissió les dades que puguin tenir al respecte per tal de ser avaluades.

A partir d’aquest moment, la comissió determinarà el seu protocol de funcionament i fixarà els terminis que consideri convenients per realitzar la tasca que li ha estat encomanada.

Quan es donin a conèixer les conclusions dels treballs d’aquesta comissió, el Monestir, fidel a la seva voluntat de servei i de treball a favor de la justícia, prendrà totes les mesures que es considerin oportunes.