Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Els bisbats i els principals centres de culte i pelegrinatge catalans coincideixen en les indicacions pastorals que estan donant per fer front a la situació generada pel coronavirus. Mentre les autoritats no disposin una altra cosa, es mantenen les misses i els temples oberts, però sempre complint les indicacions de no superar un terç la capacitat de l’Església per garantir una separació entre els fidels. En el cas d’Igualada, la zona més afectada, amb aquesta finalitat s’han reordenat coordinadament els horaris les misses de les parròquies i dels centres oberts al culte dels religiosos.

La majoria de comunicats dels bisbats insisteixen en la necessitat de mantenir l’atenció pastoral a totes les persones més necessitades, especialment als malalts. Es demana als capellans i agents de pastoral que ho facin seguint totes les mesures higièniques de protecció necessàries. El que s’ha suspès és tot tipus de reunions i activitats com la catequesi. També la majoria d’entitats han suspès els actes previstos per als propers dies.

També s’han reiterat les recomanacions higièniques ja anunciades com retirar l’aigua beneita de les piques, eliminar el contacte físic en el gest de la pau, substituir les mostres de devoció a les imatges evitant el contacte físic, i donar la comunió a la mà.  A la gent gran o amb més risc, se’ls convida a seguir les oficis religiosos a través dels mitjans de comunicació.

En la majoria de comunicats també es transmet un missatge de serenitat i es convida a la pregària en aquest moment de desconcert. Alguns bisbats han suggerit pregàries per a les misses desitjant la recuperació dels malalts, encoratjant la tasca dels científics, personal mèdic, d’infermeria i responsables sanitaris, recordant els difunts i demanant que es trobi ben aviat el remei per combatre aquest mal.

En tots els casos, s’indica que les recomanacions estan subjectes a les indicacions que vagin donant les autoritats sanitàries.

Comunicats i recomanacions:

-Arquebisbat de Barcelona

-Arquebisbat de Tarragona

-Bisbat de Terrassa

-Bisbat de Sant Feliu

-Bisbat de Girona

-Bisbat de Lleida

-Bisbat de Tortosa

-Bisbat d’Urgell

-Bisbat de Vic