Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Federació Catalana de Monges Benedictines) Gaudir UB presenta “Llegir i escriure al monestir: espais, objectes i pràctiques a la Catalunya medieval i moderna” impartit per Irene Brugués Massot, arxivera en cap del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines.

Una nova formació per descobrir el món de la cultura escrita a Catalunya durant l’edat mitjana i moderna de la mà dels homes i les dones que en van ser protagonistes (monjos, monges, preveres, religiosos i religioses), que des dels seus claustres van participar en la producció, la distribució, l’ús i la conservació de llibres i documents, unes pràctiques que fan de Catalunya un dels territoris més rics d’Europa en documentació medieval i moderna.

El tercer trimestre del curs anual s’exploren les múltiples vessants de la lectura, l’escriptura i la producció i gestió documental en els diversos contextos espirituals de la Catalunya medieval i moderna, bàsicament monestirs, convents i catedrals. A través de les diverses sessions, l’alumnat s’aproxima als contextos de producció, ús i conservació de la documentació en espais comunitaris monàstics i religiosos. Quin accés a la lectura i l’escriptura hi havia dins el claustre? Qui llegia o escrivia, i què? Quins espais, objectes i pràctiques documentem entorn de la lectura, l’escriptura i la gestió documental?