Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Escola Cintra) El dimecres dia 7 de juny va tenir lloc a l’Escola Cintra una trobada amb diferents representants de l’àmbit de l’Administració. Entre molts d'altres es va comptar amb la presència de Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament. La trobada va tenir dues parts: una primera en forma de reunió conjunta entre tots els assistents per conèixer el projecte educatiu i escoltar els alumnes. Aquests van dir unes paraules com: “Estic molt content per l'oportunitat que se m'està donant a Cintra per tenir el títol de l'ESO; els professors m'ajuden en tot el que necessito, els companys són bons” que van merèixer l’aplaudiment dels qui les escoltaven. Per iniciativa de la Consellera també es feren algunes consideracions sobre la necessitat de perllongar més enllà de l’ESO els vincles dels alumnes amb Cintra o la possibilitat d’acollir alumnes repetidors del darrer any de Primària majors de 13 anys.

Per la provisionalitat dels “mòduls-cargoleres” i el seu envelliment natural, van compartir la necessitat d’iniciar aviat la construcció d’un edifici, per una nova escola, en el mateix Raval (St. Bartomeu 5 i 7). I per tan concretar el calendari pels propers tràmits. Es va parlar del que ja s’ha estat fent, i la necessitat de tot el suport de les Administracions.

Es fa fer palès el reconeixement de Cintra per l’ajuda constant del Departament d’Ensenyament, Departament de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona i Consorci E.B, fruit d’una responsabilitat compartida envers els adolescents en situació de notable precarietat, mereixedors d’una atenció prioritària. La segona part va ser la visita pròpiament dita, on la Consellera i els altres assistents, guiats pels mateixos alumnes, van passar per les classes saludant al professorat i acabant fent-nos una foto grupal al pati de Cintra.