Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra social “la Caixa”) Durant l’inici del nou curs, “la Caixa” facilitarà kits de material escolar a 14.468 alumnes de Catalunya atesos per CaixaProinfància, el programa dirigit a llars en situació de pobresa amb menors de 0 a 18 anys. Concretament 13.328 són de la província de Barcelona, 320 de Girona, 171 de Lleida i 244 de Tarragona.

Amb tres modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu (preescolar, primària i secundària), els kits inclouen una motxilla, un estoig (amb bolígraf, multicolor, llapis, goma i maquineta), llapis de colors, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs i una calculadora científica. Aquests lots són distribuïts per les entitats socials que desenvolupen el programa en els seus territoris.  

Una de les principals línies de treball del programa és garantir la promoció socioeducativa dels infants. Per això, a més dels lliuraments dels kits de material escolar, al llarg de tot el curs escolar es facilitaran diferents ajudes educatives a les famílies ateses per CaixaProinfància, com ara reforç escolar o estudi assistit, suport psicomotor, atenció logopèdica i equipament escolar.

El programa treballa amb la premissa que les condicions de l’entorn, com la salut, l’organització familiar o la xarxa social, influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i adolescents que viuen en contextos fràgils tenen més dificultats per aconseguir l’èxit escolar.

Amb el reforç educatiu es vol aconseguir que cada participant pugui desenvolupar les seves competències bàsiques, millorar els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives davant la possibilitat d’èxit, i impulsar els resultats acadèmics i el rendiment escolar. Amb tot això, també s’espera millorar l’autoestima de cada infant i adolescent, i enfortir els processos de socialització i inclusió social.

Superació de la pobresa infantil a través d’una atenció integral

CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills afavorint el ple potencial i les capacitats dels menors. El programa s’adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament de forma integral. Per fer-ho, afavoreix i impulsa polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per als menors i les seves famílies.