Vés al contingut
Catalunya Religió

(Càritas Catalunya) Amb motiu del Dia internacional de la gent gran, que se celebra l’1 d’octubre a tot el món, la Mesa Estatal pels Drets de la Gent Gran, en la que hi participen les Càritas de Catalunya, presenta un Manifest 2020 amb les principals reivindicacions del moviment de majors a Espanya i una trucada d’atenció davant la vulneració de drets soferta amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. En el Manifest es reivindica la necessitat i la urgència de dissenyar polítiques públiques i estratègies d’intervenció des d’un enfocament basat en drets, en què es potenciï l’empoderament de les persones grans i amb discapacitat, es compti amb la seva opinió i s’abandoni l’enfocament assistencial i proteccionista de les polítiques dirigides a elles. La taula estatal reivindica un canvi en el model de cures, una llei integral per als drets de la gent gran, la reforma de la llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i una Convenció internacional de Nacions Unides sobre els drets de les persones grans.

La crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 ha tingut un impacte desproporcionat sobre la gent gran i ha evidenciat una profunda crisi estructural en el sistema de cures de llarga durada i en les residències, així com una falta de respostes adequades a les seves necessitats i drets per part dels poders públics.

Per això, la Mesa Estatal dels Drets de la Gent Gran, exigeix ​​garantir els drets i millorar la qualitat de vida de les persones grans, especialment en el cas d’aquelles que es troben en situació de pobresa, exclusió social o viuen en el medi rural.

Reivindicacions en el Dia internacional de la gent gran, davant el debat social sobre el model de cures

Davant l’actual situació que estem vivint, les organitzacions de la Taula Estatal pels Drets de la Gent Gran volen recordar que és fonamental garantir el dret i l’accés a la sanitat pública de totes les persones grans, en igualtat amb la resta dels ciutadans, i reforçar els serveis professionals d’atenció domiciliària i teleassistència, entre d’altres, incloent-hi al medi rural.

Per això, les organitzacions proposen reforçar i dissenyar les polítiques públiques adreçades a la gent gran des d’un enfocament basat en drets i no en un enfocament merament assistencial que garanteixi la dignitat de totes les persones independentment de les seves circumstàncies. La Taula Estatal proposa al govern i els partits polítics l’elaboració d’una Llei integral per als drets de la gent gran, redissenyar el SAD (Servei d’Atenció a Domicili), per configurar, al seu costat, un conjunt de serveis integrats per a l’atenció en domicilis que proporcionin atenció primària, teleassistència, suport a les famílies, centres de dia, el desenvolupament de l’assistència personal i la participació del voluntariat i altres iniciatives.

Les organitzacions de la Taula Estatal no creuen convenient crear nous recursos assistencials de mitjana o llarga estada, sociosanitaris o de cures intermèdies, i proposa canviar el model sanitari actual, basat en l’atenció d’aguts, i proporcionar suports diferents dels existents, a més d’apostar per la innovació i les noves tecnologies. D’altra banda, creuen imprescindible professionalitzar el sector de les cures millorant la formació de les i els professionals i dels i les cuidadores no professionals, als que se’ls ha de facilitar també els mitjans i els suports necessaris. Entre aquests suports, destaquen la conciliació familiar i ajudes per a la reincorporació al mercat laboral que afavoreixin la cura de les persones grans en el seu entorn familiar, evitant la institucionalització. A més, manifesten que és fonamental apostar pel tercer sector d’acció social sense ànim de lucre per a la cobertura de serveis socials, davant d’altres entitats amb finalitats lucratives.

Així mateix, consideren indispensable reformar la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per adaptar les prestacions a la nova realitat i demanda de cures, i posar en marxa polítiques públiques dirigides a evitar la discriminació dels majors per raó d’edat, en la qual es destaqui el valor i l’ètica de les cures, es promogui l’envelliment actiu i l’exercici dels seus drets, com l’accés a l’educació, el transport, l’habitatge o la tecnologia.

També consideren necessari apostar per un nou model residencial de residències i altres tipus d’allotjaments basats en iniciatives de la mateixa gent gran en els quals, a més de garantir-se l’atenció des del SNS (Sistema Nacional de Salut), es treballi amb un enfocament d’atenció centrat en la persona, on pugui prestar-se el SAD.

En aquest sentit, les organitzacions exigeixen incloure en els pressupostos de l’Estat i de les Comunitats Autònomes recursos econòmics que permetin millorar l’atenció de les necessitats de la gent gran i fer un seguiment d’ofici d’aquelles situacions de vulnerabilitat i indefensió que poguessin patir.

Finalment, com en cada comunicació de la Taula Estatal pels Drets de la Gent Gran, les organitzacions reivindiquen que, des d’Espanya, es doni suport de manera ferma una Convenció internacional sobre els drets de les persones grans per part de Nacions Unides.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.