Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Claret) L’Editorial Claret acaba de publicar Anunciar Déu avui com a bona notícia, de José Antonio Pagola. L’autor, que des de fa set anys es dedica exclusivament a investigar i a donar a conèixer la persona de Jesús, és llicenciat en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma i ha estat vicari episcopal de la diòcesis de Sant Sebastià durant més de vint anys, així com director de l’Instituto de Teología y Pastoral d’aquesta ciutat. És autor d’una extensa obra, entre la qual destaquen els llibres: Jesús. Aproximació història, Recuperar el projecte de Jesús, Grups de Jesús i Jesús i el diner. Una lectura profètica de la crisi, tots ells publicats per l’Editorial Claret.

Anunciar Déu avui com a bona notícia, forma part d’un projecte per a dinamitzar les comunitats cristianes responent a la crida del papa Francesc, que ens convida a impulsar una nova etapa evangelitzadora. L’autor afirma que vol adreçar-se als fidels cristians per invitar-los a una etapa evangelitzadora marcada per la joia de Jesús, i indicar camins per la marxa de l’Església en els pròxims anys. El projecte té com a objectiu ajudar a les parròquies i comunitats cristianes a impulsar un procés de renovació de manera humil, però a la vegada lúcid i responsable.

Canvis entre els cristians

El llibre comença amb una reflexió sobre pla crisi i els rofunds canvis que s’estan produint entre els cristians. Què ha de ser i com ha d’actuar l’Església de Jesús en aquests moments crítics? – es pregunta. En el segon capítol, que anomena “Acollir el misteri de Déu en la nit”, ens afirma que el futur de fe entre nosaltres està lligat al conreu de l’experiència personal de Déu, sobretot a les nostres comunitats. Ens aquest clima de canvis i nous camins, ens planteja el capítol tercer: “Anunciar Déu des d’un horitzó nou”, en el qual assenyala algunes actituds que cal conrear a les comunitats per anunciar Déu en els nostres dies. Destaca la confiança en l’acció salvadora de Déu, la necessitat de promoure un nou començament de la fe, la importància d’acollir l’Evangeli abans d’anunciar-lo i la construcció d’una Església que pot ser “senyal de salvació” per a tothom.

Experiència de Déu i evangelització

En el quart i cinquè capítol, que anomena “Experiència de Déu i evangelització” i “Viure i comunicar l’experiència d’un Déu amic” ens posa de relleu, en primer lloc, diversos símptomes i trets de la societat moderna; ens fa prendre consciència del fet que el nostre treball se sustenta en una experiència empobrida de Déu i ens afirma que, tota l’actuació de Jesús no és sinó l’encarnació de l’amor i l’amistat de Déu cap a l’ésser humà. L’autor afirma que per anunciar Déu des d’un horitzó nou “és necessari reviscolar a les nostres comunitats l’experiència de Déu que van viure els primers deixebles en trobar-se amb Jesús.”

Estimular a la reflexió pastoral

En els últims dos capítols, “Testimonis del Déu de la vida” i “Recuperar l’espiritualitat de Jesús” respon de manera senzilla i concreta a preguntes com Qui és testimoni del misteri de Déu? També reflexiona sobre la importància del silenci com a camí cap a Déu i conclou reafirmant la necessitat de conrear una espiritualitat arrelada en Jesús. Pagola, ens proposa i suggereix, constantment, preguntes per estimular a la reflexió pastoral en les comunitats cristianes.