Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càrtias Diocesana de Tarragona) Càritas Diocesana de Tarragona impulsa per segon any consecutiu el curs de formació d’atenció domiciliària, de 187 hores lectives, que començarà aquest proper mes d’octubre i que s’adreça als participants de totes les Càritas de l’arxidiòcesi. El perfil dels alumnes són persones desocupades de 25 a 50 anys que estiguin interessades en treballar en el servei domèstic. Per a poder cursar la formació no s’exigeix un nivell mínim de formació però sí entendre la llengua.

El curs, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Formació i Treball de Tarragona, es realitzarà tots en horari de matins, tots els dies fins al gener. El contingut teòric, que tractarà temes com la neteja domèstica, l’organització de la llar, les habilitats personals, l’atenció a persones dependents o la previsió de riscos laborals, entre d’altres, es complementarà amb 15 hores de pràctiques professionals. L’aprofitament del curs suposarà el reconeixement i l’obtenció d’un certificat (necessari haver assistit un 80%) a més de la derivació als itineraris oficials de recerca sociolaboral de Càritas per entrar a formar part de la borsa de treball domèstic tenint preferència per sobre d’altres persones que no l’hagin cursat. El termini per fer arribar les sol·licituds des de les Càritas parroquials als Serveis Diocesans finalitzarà el proper dia 24 de setembre.