Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

14 d’abril: Diumenge de Rams

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, Pare de l’amor per a tots els homes i dones de tot arreu.

Vós ens heu mostrat en Jesús el camí de la vida més plena, més humana: el camí de l’entrega total a l’amor fins a la mort.

Feu que, aprenent de la seva manera de viure, i sostinguts en la gràcia que brolla de la seva creu, caminem fidelment pel camí de l’Evangeli i arribem, units a ell, a la plenitud de la resurrecció.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor Jesús, feu que visquem amb  molta fe els dies del tridu pasqual de la vostra passió, mort i resurrecció que som a punt de celebrar,

per tal de ser així, de veritat, els vostres deixebles.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

15 d’abril: Dilluns Sant

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, en aquest món nostre, tan ple de mal i de dolor, ens convideu en aquests dies a contemplar el camí del vostre Fill que, per fidelitat al vostre projecte d’amor, accepta de morir a la creu.

Us preguem que el seu sacrifici sigui per a tots nosaltres exemple i estímul perquè, ben units a ell, posem en el món tot l’amor de què siguem capaços.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare, hem rebut el sagrament del vostre Fill entregat per nosaltres. Feu que aquest aliment ens doni la salvació i ens dugui a la vida eterna.

Per Crist, Senyor nostre.

 

16 d’abril: Dimarts Sant

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, concediu-nos que els qui per causa del pecat estem sotmesos al domini de la mort,

per la gràcia de la creu de Jesucrist puguem viure la vida nova de la resurrecció.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor Jesús, que vau mirar amb amor i amb dolor a Pere després que ell us negués tres vegades,

mireu-nos també a nosaltres, convertiu el nostre cor i feu que siguem sempre fidels seguidors vostres.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

17 d’abril: Dimecres Sant

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, som a punt de començar les celebracions de la Pasqua del vostre Fill Jesucrist, el tridu pasqual de la seva mort i resurrecció.

Us preguem, Pare, que ens concediu el perdó dels pecats i ens doneu un cor nou i un esperit nou, perquè aquestes celebracions puguin ser ben autèntiques.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare, feu que sapiguem unir-nos ben de cor a la fidelitat de Jesús fins a la mort,

per poder viure també la vida nova de la seva resurrecció.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

18 d’abril: Dijous Sant

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu, Pare nostre, avui celebrem aquell Sant Sopar en el qual el vostre Fill, abans d’entregar-se a la mort, confià a la seva Església el memorial perenne de la seva entrega, el convit del seu amor.

Feu, us preguem, que la participació constant en aquest sagrament ens porti a estimar com Jesús va estimar i ens doni la plenitud de la vostra vida.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

Pregària de comiat:

Preguem. Feu, Pare, que l’aliment del Sant Sopar del vostre Fill porti a tot el món la unitat i la pau.

Ell, que amb vós viu i regna pels segles dels segles.

 

19 d’abril: Divendres Sant

 

Pregària d’aplec:

Pare, Déu fidel, vesseu la vostra misericòrdia damunt els vostres fills i filles;

doneu-nos la vostra protecció i la vostra gràcia, perquè per nosaltres el vostre Fill Jesucrist, morint a la creu,

va obrir el camí de la vida nova de la seva Pasqua.

Ell, que amb vós viu i regna pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu fidel, vós ens heu alliberat del mal i del pecat amb la mort i la resurrecció del vostre Fill;

concediu-nos de celebrar sempre amb agraïment la vostra gràcia salvadora, i feu-nos fidels al camí de l’Evangeli que Jesús ens ha ensenyat i ha viscut amb entrega total.

Per Crist, Senyor nostre.

 

20 d’abril: Vetlla Pasqual

 

Després de la primera lectura:

Preguem. Déu, Creador del cel i de la terra,

feu que visquem sempre agraïts per aquest món tan ple de vida que heu posat a les nostres mans,

feu que sapiguem estimar-lo i vetllar per ell tal com vós espereu,

i feu que tot el que som i fem contribueixi a fer que tots els homes i dones de la terra visquem segons el vostre projecte d’amor i arribem a compartir la resurrecció del vostre Fill Jesucrist.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

Després de la segona lectura:

Preguem. Déu nostre, la fe d’Abraham és una crida al cor de cadascú de nosaltres, i més ho és encara la vostra resposta, quan li féreu descobrir que vós sou un Déu de vida, que no demaneu ni voleu cap sacrifici humà.

Feu, us preguem, que visquem una fe tan convençuda i decidida com la d’aquell que recordem com a pare dels creients, i que aquesta fe ens encamini cap a l’únic sacrifici que vós voleu:

la nostra entrega personal per amor, una entrega que segueixi les petjades de Jesús, fidel a l’amor fins a la mort i que ara, ressuscitat d’entre els morts, viu i regna amb vós pels segles dels segles.

 

Després de la tercera lectura:

Preguem. Déu, Pare de tots. Vós, en altre temps, amb el pas del Mar Roig alliberàreu el poble d’Israel de l’esclavitud del faraó;

feu que, també en els nostres dies, tots els qui pateixen opressió siguin alliberats,

i conduïu la humanitat sencera al ple alliberament que es troba només en vós, i que es fa realitat enmig nostre per l’aigua renovadora del baptisme.

Per Crist, Senyor nostre.

 

Després de la quarta lectura:

Preguem. Déu de la vida, que ens estimeu amb un amor immens.

Mireu el vostre poble reunit en aquesta nit santa, ompliu-nos del goig de la salvació que vau anunciar per boca dels profetes, i guieu els nostres passos amb la llum que mai no s’apaga.

Per Crist, Senyor nosgtre.

 

Després de la cinquena lectura:

Preguem. Déu, Pare de tots els homes i dones del món. Us preguem que la vostra crida alliberadora arribi a tots aquells que no us coneixen i a tots aquells que, tot i haver-vos conegut, no se senten atrets cap a vós.

Feu, Pare, que la llum de l’Evangeli ens ajudi a tots a ser més humans, porti la nostra vida a la plenitud, i il·lumini i transformi tots els racons de la terra.

Per Crist, Senyor nostre.

 

Després de la sisena lectura:

Preguem. Oh Déu, vós feu créixer constantment la vostra Església per la crida de nous fills i filles;

guardeu sempre sota la vostra protecció els qui feu néixer de nou amb l’aigua del baptisme.

Per Crist, Senyor nostre.

 

Després de la setena lectura:

Preguem. Déu nostre, Pare nostre, realitzeu en nosaltres allò que vau prometre per mitjà dels profetes.

Doneu-nos un cor nou i un esperit nou; traieu de nosaltres el cor de pedra i doneu-nos-en un  de carn; poseu dins nostre el vostre Esperit.

En aquesta nit santa, Déu i Pare, feu-nos viure el goig de ser el vostre poble, perquè vós, per mitjà de Jesucrist mort i ressuscitat, us heu fet el Déu-amb-nosaltres.

Per Crist, Senyor nostre.

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu, Pare, que feu resplendir aquesta nit santa amb la glòria de la resurrecció del Senyor Jesús,

desvetlleu en la vostra Església la consciència de ser fills vostres,

a fi que, renovats en el cos i en l’esperit,

siguem sempre fidels al projecte d’amor que aquesta nit se’ns manifesta en tota la seva plenitud.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que ressuscitat d’entre els morts amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare, ompliu-nos del vostre amor, i feu que visquem units de cor els qui heu alimentat amb aquesta sagrament de la Pasqua.

Per Crist, Senyor nostre.