Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Us fem a mans el present FECC Informa en una dia poc habitual, en ser ahir dilluns festa laboral. Diumenge, dia 5, se celebrava la festa de la Pentecosta, commemorant la Vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i la Mare de Déu, cinquanta dies després de la Resurrecció de Jesucrist. Però també la celebració de la Consagració de l’Església, el principi de la qual el marca aquesta epifania.

A l’evangeli de diumenge, escoltàvem la paraula de Jesús: «Quan vindrà el Defensor que jo us enviaré quan seré amb el Pare, l'Esperit de la veritat que prové del Pare donarà testimoni de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni (...).  Quan vindrà el Defensor, l'Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l'esdevenidor». I deia el Sant Pare a l’homilia de la Solemnitat de la Pentecosta que «L'Esperit Sant (...) ens convida a no perdre mai la confiança i a tornar a començar sempre. Ens anima dient: aixeca’t, aixeca’t. Sempre ens dona la mà i ens aixeca. Com? Fent que prenguem la iniciativa, sense esperar que sigui un altre el que comenci. I després, portant esperança i alegria als qui trobem, no queixes; no envejant mai els altres, mai!».

Ens venen al cap els dons de l’Esperit Sant: saviesa, enteniment, ciència, consell, fortalesa, pietat i temor de Déu. Qui no els necessita el un moment o altre? Encara més, quan ens sembla que les situacions que ens toca viure no són tant favorables com voldríem?

Per exemple, dimecres passat, dia 1 de juny i durant la conferència pronunciada als “esmorzars informatius” de Nueva Economía Fórum, el Conseller d’Educació afirmava que proposarà que la partida que el Departament destina als recursos per a l’escola inclusiva sigui oberta, com ja ho són els ajuts de menjador o l’escolarització. Afirmava: «Cal canviar la mirada, cal fer un acord en l’àmbit de l’escola inclusiva que passi perquè sigui una partida oberta. Per això, proposo un acord de país per tal que la partida per l’escola inclusiva sigui oberta, i que tot alumne que entri al sistema educatiu en el marc de l’escola inclusiva vagi acompanyat dels recursos necessaris».

Una estona més tard, el Conseller es reunia amb els representants de les confederacions i federacions d’associacions de mares i pares de l’escola concertada, Sra. Mar Pla (CCAPAC) i Sr. Josep Manuel Prats (FAPEL), acompanyats de diversos components de les juntes directives. A la reunió, els representants de pares i mares exposaren al Conseller, entre d’altres qüestions, el seu neguit i enuig per la modificació de les places de reserva al mig del procés d’admissió, que afecta de forma directa el dret a la informació, una informació facilitada a les famílies en les portes obertes i base per a decidir la presentació o no de la preinscripció i que ara es veu modificada, perjudicant de manera clara a moltes famílies. També li feren palès que el perjudici recau en el fet que ara han d’escollir plaça en els centres que tenen vacants un cop ateses totes les sol·licituds de preinscripció. En definitiva, li transmeteren que l’oferta de llocs escolars vacants comunicada a les famílies ara es veu modificada i per tant, la informació que rea veraç en el seu dia ara s’ha tornat una informació falsa i li demanaren que per salvaguardar els drets de les famílies afectades, s’arbitrin mesures per facilitar l’escolarització en el centre escollit com, per exemple, l’increment de rati. El Conseller es va mostrar receptiu i va traslladar la seva voluntat d’articular les mesures necessàries per resoldre aquest problema.

No cal insistir quina és la situació del sector pel que fa a l’escolarització de l’alumnat NESE. La nostra corresponsabilitat està més que demostrada. Pel nostre costat, poca més se’ns pot exigir, mentre que es pot demanar a l’administració simplement que compleixi la seva part del compromís. També coneixem quina ha estat la situació derivada de la decisió de modificació de la reserva de l’alumnat NESE i la repercussió en les previsions de matrícula de les escoles o en el dret d’elecció de les famílies.

Ara caldrà que amb saviesa, enteniment, ciència, consell, fortalesa, pietat i, per què no, temor de Déu, l’autoritat competent actuï en conseqüència. Tots ho esperem.