Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri-CR) El liturgista Jaume González Padrós, fins fa poc director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i membre del Centre de Pastoral Litúrgica, ha estat nomenat consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Aquest dicasteri pontifici s'encarrega de tots els afers relacionats amb la litúrgia com, per exemple, l'aprovació de les traduccions dels textos litúrgics a totes les llengües del món o dels criteris per mantenir la unitat de les celebracions catòliques.

González Padrós, nascut el 1960, és capellà diocesà de Barcelona i ha estat vinculat a totes les institucions litúrgiques catalanes. Se'l considera un dels deixebles del bisbe Pere Tena, que va sotssecretari de la Congregació per al Culte i un dels principals impulsors de l'aplicació de la reforma litúrgica del Vaticà II a Catalunya.

Doctor en Teologia pel Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma, Jaume Gonzalèz Padrós ha estat director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona els darrers sis anys. També és rector de la parròquia de Sant Llorenç del barri de l'Eixample de Barcelona. És president de l'Associació Espanyola de Professors de Litúrgia i, fins l'any passat, va ser director de la revista Liturgia y Espiritualidad del Centre de Pastoral Litúrgica.

Cinc catalans a Roma

Com a consultor de la Congregació per al Culte Diví, González Padrós continuarà exercint aquestes responsabilitats a Barcelona. Les congregacions de la Santa Seu, que es podrien equiparar als ministeris del papa, tenen un grup internacional de consultors que participen en les reunions que es fan a Roma algunes vegades a l'any o que són consultats per temes puntuals. Els consultors són nomenats pel papa per un període de quatre anys.

Actualment hi ha quatre catalans més que són consultors d'organismes vaticans: el filòsof i teòleg Francesc Torralba a Cultura; el teòleg i sacerdot Xavier Morlans a Nova Evangelització; Manuel Nin, monjo de Montserrat i recentment nomenant bisbe a Atenes, a la comissió de Litúrgia de la Congregació per les Esglésies Orientals; i el també monjo de Montserrat i president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, Jordi-Agustí Piqué, a la Congregació de les Causes dels Sants.

Membre del Centre de Pastoral Litúrgica

Jaume González Padrós va estudiar al seminari de Barcelona i va ser ordenat prevere el 1992. És professor ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya, consultor de la Comissió Episcopal de Litúrgia, de la Conferència Episcopal Espanyola, i assessor teològic de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe, de la mateixa Conferència Episcopal.

És membre del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona i dels consells de redacció de les seves revistes Phase i Liturgia y Espiritualidad. Al CPL ha publicat, entre altres, L’ordenació: una novetat de vida; La Litúrgia de les Hores a la parròquia; Els ritus inicials de la missa; Comunió i conclusió de la missa; i La asamblea litúrgica en la obra de Aimé G. Martimort.

L'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona va ser creat el 1958 pel Centre de Pastoral Litúrgica i posteriorment es va integrar a la Facultat de Teologia de Catalunya sota el patrocini dels bisbes catalans. Al llarg d'aquests anys l'Institut ha estat dirigit per Pere Tena, Joan BellavistaJoan Guiteras, des de 2011 per Jaume González Padrós i actualment per Gabriel Seguí.