Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Delegació Diocesana d’Ensenyament de l’Arquebisbat de Tarragona) La publicació dels nous currículums de l’assignatura de Religió i moral catòlica en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha suscitat un extraordinari i enrarit debat en els mitjans de comunicació com a conseqüència, en molts casos, de frases que s’han descontextualitzat o desvirtuat amb el clar objectiu de desprestigiar l’assignatura. Donem algunes raons que ajudin a entendre el valor i la necessitat de la classe de religió a l’escola.

Un dret dels pares. Assegurar que els fills rebin formació religiosa a l’escola és un dret fonamental que els pares han d’exercir amb llibertat i responsabilitat totals. L’ensenyament de la religió a l’escola s’ha dut a terme al llarg de tot el període democràtic del nostre país com un ensenyament de caràcter optatiu per als alumnes i de caràcter obligatori en l’oferta dels centres educatius.

Menys hores, menys dignitat. Per a tenir la mateixa dignitat que qualsevol altra assignatura optativa, l’assignatura de religió hauria de tenir el mateix número d’hores lectives, no menys com passa ara, per tal de poder cursar-se amb rigor acadèmic.

Escola i catequesi. Són dos àmbits diferents. L’escola es fonamenta en la transmissió dels continguts del cristianisme, independentment de la fe dels alumnes, mentre que la catequesi es fa a la Parròquia, en el si de la comunitat cristiana, i a la família. A l’escola no es farà resar, però per a conèixer la religió catòlica, tant creients com no creients han de saber què vol dir pregar i quines són les pregàries de la nostra tradició religiosa. El mateix currículum publicat al BOE ho explica amb claredat: «Convé subratllar que, lluny de la finalitat catequètica o de l’adoctrinament, l’ensenyament de religió catòlica il·lustra els estudiants sobre la identitat del cristianisme i de la vida cristiana.»

A Catalunya, des del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió (SIERC), es treballarà en l’adaptació del currículum a la realitat del nostre territori amb la voluntat d’evitar l’analfabetisme dels valors i de la cultura religiosa entre els infants i joves que, lliurement, volen cursar aquesta matèria. Els mestres i professors de l’assignatura de religió continuaran treballant amb el rigor i la professionalitat que els caracteritza malgrat la reducció d’hores que han sofert.

L’ensenyament de la religió a l’escola contribueix a l’educació integral de les generacions més joves, tan necessitades de coneixements que els ajudin a entendre la societat on viuen i que alhora els aportin valors sòlids per a construir la identitat pròpia amb respecte i tolerància. Aquest és el principal objectiu, no n’hi ha cap altre.