Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(David Casals - CR) La Generalitat ha començat a fer els primers passos per prohibir que es pugui anar amb burca pel carrer. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, el portaveu del Govern, Francesc Homs, ha assegurat que no es pretén fer una legislació "ad hoc" per prohibir el burca. De fet, així ho han fet una vintena de municipis catalans durant els darrers anys, entre ells Lleida i Reus, tot i que cap ha no posat multes per aquesta infracció.

Homs ha assegurat que l'objectiu del Govern és que en l'espai públic no es puguin utilitzar complements o peces de roba que dificultin o impedeixin la visió de la cara, entre les que ha citat un "casc" i un "passamuntanyes".

De fet, Homs ha dit que aquesta regulació no pretén afectar al principi de llibertat religiosa que es reconeix en la Constitució, i que apel·larà directament al article 164 de l'Estatut, que reconeix "expressament" les competències de la Generalitat en regular i planificar la seguretat pública.

El Tribunal Suprem va anular la prohibició del burca dictada per l'Ajuntament de Lleida, sota l'argument que afecta a un dret fonamental, com és la llibertat religiosa, i això no correspon regular-ho a un ens local. El tribunal no es posicionava sobre la prohibició en sí, que han decretat alguns països com França, sinó sobre que ho fes un Ajuntament, competència que no li correspon.

Per la matèria que es vol regular, aquesta norma s'ha de fer mitjançant una disposició amb rang de llei, i no un decret, per assegurar que incideixi arreu del territori de Catalunya i donar cobertura a les ordenances municipals que afecten al civisme i a l'espai públic.

Durant els darrers mesos, diferents membres del Govern s’han manifestat sobre si s'havia o no de prohibir el burca. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler va defensar complir amb l'acord que va arribar al Parlament al respecte, que van votar a l'estiu de 2013 tots els partits menys ERC -que es va abstenir- i ICV-EUiA i la CUP, que van votar-hi en contra. Per la seva part, el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, va assegurar, sobre la regulació del burca que han fet alguns ajuntaments, que s'està generant un problema on no hi és i que és una mesura "condemnada al fracàs".