Dia:  Dimecres, 4 de novembre
Durant tot el dia
Lloc:  Escola d'Administració Pública de Catalunya. Barcelona
Organitza:  Direcció General d'Afers Religiosos | Generalitat de Catalunya
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Carrer de Girona, 20, 08010, Barcelona
Jornada

Religió i Covid-19: impacte i reptes davant la pandèmia

La Direcció General d’Afers Religiosos organitza la setena Jornada RELIG 2020 amb el lema “Religió i Covid-19: impacte i reptes davant la pandèmia”. Se celebrarà el 4 de novembre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Enguany, i atesa la incidència que ha suposat la COVID-19 en tots els àmbits d’actuació, també en el religiós, es dedicarà la jornada a l’impacte i els reptes que ha suposat la COVID-19 a l’àmbit religiós. Per a la ponència inaugural de la jornada es comptarà amb Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, que ha publicat un llibre sobre la matèria a tractar, Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia. A continuació es presentaran experiències impulsades per les administracions locals, les entitats religioses i el món universitari. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes per correu electrònic.

La jornada s’adreça als empleats públics en general i, específicament, a aquells que hagin de planificar serveis públics o atendre persones d’orígens culturals i de religions diverses; professionals de l’àmbit d’intervenció social, personal investigador en matèria d’afers religiosos i personal vinculat al teixit associatiu religiós. Les inscripcions estan obertes a través del formulari d’inscripció.

Jornades RELIG

Un dels objectius estratègics del Departament de Justícia és millorar les polítiques adreçades a garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa i fomentar el diàleg interreligiós. Entre d’altres línies d’acció de la DGAR, s’estableix el foment del coneixement del fenomen religiós i les seves dimensions teòriques i la seva aplicabilitat en la gestió de la diversitat religiosa des de les polítiques públiques, promovent alhora l’establiment de xarxes de col·laboració i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.

D’acord amb això, la Direcció General d’Afers Religiosos organitza les jornades RELIG on —anualment i amb una temàtica vinculada al fet religiós— es promou la reflexió des de la vessant teòrica i pràctica, combinant ponències, projectes de recerca i experiències pràctiques impulsades per les administracions públiques i el teixit associatiu religiós.