Vés al contingut
Data de l'esdeveniment
Nom del lloc
▶️ Escola d'Administració Pública de Catalunya
Adreça (carrer i número)
Carrer de Girona, 20
Municipi
Barcelona
Nom de l'entitat organitzadora
Direcció General d'Afers Religiosos | Generalitat de Catalunya
Diòcesi on es realitza l'esdeveniment
Temàtica

La normativa sobre centres de culte

Sessió en línia per professionals de l'administració pública local

Presentació

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte amb un triple objectiu: facilitar l'exercici del dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments a l'hora de garantir aquest dret i vetllar per unes condicions adequades pel que fa a la seguretat i higiene dels locals. Aquesta llei es va desplegar pel Decret 94/2010, que estableix les condicions tècniques i materials necessàries per a l'obertura i funcionament de nous locals. Així mateix, es va preveure l'adaptació dels centres de culte existents anteriors a la normativa, termini que finalitza el 29 d'octubre de 2020.

Amb aquesta sessió, la Direcció General d'Afers Religiosos vol facilitar la informació i els recursos existents al personal de les administracions locals per tal de resoldre els dubtes i les consultes sobre l'aplicabilitat d'aquesta normativa.

Objectius

 

Conèixer el dret fonamental de la llibertat de creences i pensament.

Conèixer el marc normatiu que regula els centres de culte a Catalunya i la seva aplicabilitat.

 

Persones destinatàries

La sessió s'adreça a personal de les administracions locals catalanes que planifiquen serveis públics vinculats a la diversitat religiosa i de conviccions. I específicament al personal de les àrees d'urbanisme, de llicències i de proximitat a la ciutadania.

Programa

1. Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
2. Els centres de culte a Catalunya. Normativa de regulació:
2.1. Obertura i funcionament de nous locals

Professorat

Personal tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos

Metodologia

Aquest curs s'impartirà en modalitat virtual. El seguiment de la formació podrà combinar diferents elements de formació a distància: sessions de videoconferència, preparació d'exercicis, entre d'altres. Properament, es concretarà la metodologia del curs, atenent a la necessitat d'adaptar l'activitat a la nova modalitat de formació.

Dates i horari

11 de novembre, de 9.30 a 11.30 h

Lloc

Curs virtual

Les sessions grupals es faran en línia mitjançant la plataforma Zoom, Cal que seguiu les següents indicacions: - Disposar d'ordinador que permeti treballar amb l'aplicació Zoom que disposi de càmera i micro. - Descarregar-hi l'aplicació abans que comenci la formació per garantir el bon funcionament. - Durant la sessió: connectar-s'hi des d'un espai on no es pateixin interferències i utilitzar auriculars amb micròfon per garantir una bona comunicació.

Places

25

Hores lectives

2 hores

Matrícula

Activitat gratuïta

Certificat
No s'emetrà certificat per la participació en aquesta sessió.

Responsable

Laia I. Ferrer Cazalla