Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Pere Tarrés) L’emergència sanitària provocada per la irrupció del Covid19 i la consegüent crisi social han deixat en evidència la importància dels educadors i treballadors socials com figures clau per tal d’amortir els efectes socioeconòmics d’aquesta nova realitat. Durant aquests mesos, a més a més dels professionals sanitaris, els professionals socials han treballat intensament per vetllar per les persones més vulnerables. Una crisi sanitària que ha provocat una crisi social i en què, cada cop més, els professionals de l’acció social seran més necessaris.

Una professió amb projecció de futur

L’Educació Social i el Treball Social són dues professions amb alts nivells d’inserció laboral, segons les conclusions de l’Estudi per la Inserció Laboral, que elabora la Fundació Pere Tarrés i que enguany publica la seva desena edició. Les dades mostren que el 81,2% dels estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL s’han incorporat al mercat laboral en un període màxim de sis mesos un cop finalitzat els seus estudis. La Facultat Pere Tarrés forma cada any un miler de professionals de l’acció social.

Aquesta dada resulta significativament positiva tenint en compte la conjuntura laboral del país, en què els joves continuen sent un dels sectors de la població amb més impacte per la tendència dels nivells creixents de desocupació. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) pel 2019, al territori català, la taxa d’atur entre els joves menors de 25 anys va ser del 26,2%, mentre que la taxa d’atur entre els graduats en Educació Social i Treball Social, del 6%.

Alta inserció laboral en graduats en Educació Social i Treball Social

Per estudis, la taxa d’ocupació dels estudis d’Educació Social és del 82,5% i la dels estudis de Treball Social, del 80%. Dels graduats que no estan treballant, un 10% continua estudiant (màsters, postgraus o formació contínua) i un 6% està a l’atur.

Pel que fa a la tipologia de feina, el 77% dels enquestats graduats en Educació Social treballen com a educadors socials, mentre que el 36% del treballadors socials exerceixen com a tal. Cal remarcar que d’entre els graduats en Treball social que no treballen dels seus estudis, un 40% ho està fent com a educador socials perquè disposen de la doble titulació. En el cas de la Facultat Pere Tarrés, és possible obtenir la doble titulació en Educació Social o Treball social per als estudiants graduats, o a punt de finalitzar el grau, en un període inferior a dos anys. Bona part d’ells ja treballaven com a educador socials i, per motius d’estabilitat econòmica i laboral, no estan cercant feina com a treballadors socials.

Pel que fa a la situació contractual, el 37% dels graduats tenen contacte indefinit i un 52%, temporal. Destaca, per primer cop, l’aparició de la figura de l’emprenedor social entre els graduats, que han optat per un projecte propi, representant el 2% del total. Destaca un increment dels graduats que opten per ser autònoms i en 2019 van representar el 2%. Pel que fa al tipus de jornada laboral, el 57% dels graduats treballen a jornada completa i el 43% restant en modalitat parcial.

Àmbit socioeducatiu i de salut i dependència

Continuant amb la tendència dels anys anteriors, entre els àmbits d’intervenció per tipologia de servei de dels graduats en Educació Social predominen els centres residencials d’infància i adolescència i els centres oberts. Gent gran i Immigració són els altres dos gran àmbits en què treballen els educadors socials. Aquest any continua la presència de la figura de l’educador social a l’escola, treballant en una escola pública a través d’una fundació fent tasques de reforç escolar i activitats. Pel que fa als graduats en Treball Social, els àmbits estan més distribuïts, però els més representatius són els dels serveis de salut, salut mental i gent gran.

Les fundacions, principals centres contractants

Les fundacions tornen a ser els principals ens contractants dels graduats en Educació Social i Treball Social, representant un 43% del total. Pel que fa a la resta d’enquestats, malgrat que s’ha registrat un notable descens del nombre de graduats treballant en una cooperativa —passant del 19% (2018) al 7% (2019)—, la distribució es manté amb percentatges molt similars per empreses (17%), administracions (17%) i associacions (13%). El 3% restant pertany a graduats que treballen per a entitats i organitzacions que no s’ajusten a aquests paràmetres.

Les pràctiques curriculars, claus en la inserció laboral

Des de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL sempre s’ha donat molta importància a la qualitat de l’aprenentatge que reben els alumnes durant les seves estades pràctiques i la vinculació amb els seus responsables. Prova dels bons resultats d’aquesta relació és que el 63% dels enquestats estan treballant en el mateix àmbit en el que han fet les seves pràctiques curriculars.

D’altra banda, també cal destacar que el 26,09% de les persones enquestades ja tenien feina abans de finalitzar els estudis, a temps complert o parcial. De fet, els graduats en Educació Social i Treball Social aconsegueixen trobar feina en un període de temps força curt. El 23,91% va trobar feina el mes següent de graduar-se; el 19,57% en un període d’entre un mes i tres mesos, i el 28,26%, entre els quatre i sis mesos posteriors a la finalització dels seus estudis.

Les vies de cerca de feina més utilitzades pels graduats enquestats que ja estan treballant han estat, per aquest ordre, internet, les pràctiques curriculars i els contactes professionals.