Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Antonio Bordas) Els diumenges i festes, durant la missa, es fa la prèdica, com un fet preceptiu, després de les lectures; també s’aconsella fer-la al temps forts com advent, quaresma en el dies ferials. L’etimologia del mot homilia significa conversa, i això és molt engrescador, perquè no ha de ser ni com una classe, ni una conferència, sinó que és un gènere propi, com una mena d’actualització de la Paraula de Déu que s’acaba de llegir.

El papa Francesc parla de l’homilia en la darrera carta que ha escrit i diu que cal evitar que els preveres pateixin a l’hora de fer la prèdica i que els feligresos ho passin malament en escoltar (Evangelli Gaudium, 135); perquè l’homilia ha de ser quelcom fluït, una conversa entre el prevere i el poble que s’ha reunit; per aconseguir això cal posar en sintonia dos elements importants: connectar amb la Paraula de Déu llegida i en segon lloc està d’acord amb el que necessita el poble cristià que està allí reunit per pregar, per celebrar, per donar gràcies o un altre motiu.

Hi ha moltes notes a tocar dintre de l’orgue de l’Església, perquè tenim un seguit de festes a l’any litúrgic; mirem l’advent, el nadal, la quaresma, la pasqua, temps de durant l’any i el prevere ha de donar vida al que celebra.

Per exemple el Papa té cura de dir que la preparació per l’homilia ha de ser llarga en la lectura i en la meditació, per transmetre tot el que s’ha contemplat.

En quant a la duració de l’homilia, aconsella que Papa que sigui breu, amb paraules oportunes,, que estigui d’acord amb el gènere literari que s’ha emprat en llegir les lectures. No s’ha de contraposar i insistir en un moralisme que no té sentit. Perquè el que se celebra és l’actuació de Déu en la història del poble creient que és l’Església.

A vegades els fidels ens donen consells que cal escoltar, com no parlar massa de pressa, sil·labejar bé, posar una bona megafonia, preparar les lectures; tenir ordre en l’exposició. Cal que tinguem en compte que hi ha locutors de ràdio i televisió que s’expressen molt bé i nosaltres no podem ser repetitius i que cansin a la gent.

A la Missa solament es pot llegir la Bíblia, per tal motiu els predicadors hem de ser els seus lectors constants, perquè és la Paraula de Déu, que és una font de vida i de santificació. L’Església sempre ha estudiat i llegit la Bíblia, ara vol que la interpretem a partir dels gèneres literaris per donar sentit al que es proclama a la missa.

Cal que aprofitem aquest moment com és el de l’Homilia per comunicar-nos amb el poble que delejar escoltar a Déu que parla cada dia.

Mossèn Antonio Bordàs, rector de l'Ametlla de Mar.