Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Un dels comentaris més freqüents de la gent quan per primera vegada ve a treballar a un centre de Sant Joan de Déu és que és una cosa diferent, et sents ben acollit i compromès des de l'inici, hi ha alguna cosa especial. Es pot atribuir a la cultura de la nostra "casa", fonamentada en compartir valors i creences.
 
Facilita aquesta cultura la innovació?
En primer lugar donem un petit cop d'ull a les definicions de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua als conceptes d'innovació i emprenedor.
 
Innovació; "crear o modificar un producte o servei perquè sigui millor i aporti valor."
 
Emprenedor, "persona que s'enfronta, amb resolució, a accions difícils, és aquell individu que està disposat a assumir riscos. Des d'aquest punt de vista, el terme es refereix a qui identifica una oportunitat de negoci o servei i organitza els recursos necessaris per engegar-la. "
 
Interessants definicions que ens diuen que Sant Joan de Déu, fa uns 500 anys, era un important emprenedor, que assumint riscos, va posar en marxa una nova empresa. Va crear un nou i innovador servei d'atenció a necessitats. No obstant això el mèrit més important de Sant Joan de Déu no és el fet de crear una "empresa" innovadora en l'atenció a pacients necessitats, sinó que aquesta llavor hagi culminat en una organització amb cultura pròpia, amb valors que es comparteixen, flueixen, romanen i es transmeten. Valors transversals com la hospitalslitat, el respecte, la responsabilitat, la qualitat i espiritualitat ens representen. Hi ha valors que afavoreixen la innovació en les empreses i en els individus, per exemple: ambició, confiança, suport, compromís i disciplina.
 
- Ambició i passió: sabem que els diners no són la clau per a la innovació, només de vegades, és necessari. El més important és la visió; Ni visualitzar el futur desitjat, ambició sana, el saber què hem de fer. Reflectiria que tot i ser important l'objectiu, el fonamental és el camí a seguir per aconseguir-ho i la passió que s'empra i es transmet durant aquest camí. Impossible innovar sense passió. Impossible viure sense passió.
 
- Confiança: tant en la capacitat de les persones, en el ser crítics, constructius i en veure oportunitats on altres només veuen problemes. També la confiança en el grup, millor en l'equip, on la gent construeix basant-se en les idees dels altres, no hi ha destrucció sinó aportació enriquidores de les idees. La iniciativa personal en el valor de la marca. Tots i cada un fem Sant Joan de Déu. És difícil tirar endavant unrepte si no ens divertim en la nostra feina.
 
- Suport: especialment de les jerarquies, la tolerància a l'error noble, ben intencionat. Donar espais perquè les idees puguin fluir i intercanviar, entorn on això es pugui afavorir. Les jerarquies existeixen però això no treu el diàleg entre nivells, la valoració pel que tu ets i no pel status quo que ocupes.
 
L'Ordre és un exemple del sumatori de les diverses idees i de la generositat dels seus membres en el desenvolupament de les seves funcions internes, promogudes per la confiança i el suport però sempre amb el respecte. Perquè aquests valors afavoreixin la innovació s'ha de situar en un marc de compromís, disciplina i responsabilitat. La innovació ha de ser sistemàtica, compromesa ia llarg termini parella que dels seus fruits i d'això, del llarg termini, l'Ordre sap molt. Segurament aquest component d'innovació i emprenedoria que hi ha en l'ADN de l'Ordre de Sant Joan de Déu és el que la fa persistir, amb èxit, durant més de 500 anys. La innovació no només és fer alguna cosa nova, moltes vegades, jo diria la majoria d'elles, el més important és com ho fas.

L'hospitalitat és un dels valors principals de l'Ordre i un dels que més identifiquen els col · laboradors que participem en ella, i encara que el seu valor intrínsec és sempre el mateix, no així la seva manera de mostrar-la, de viure-la, de fer evident en cada moment i circumstància. Innovar per a nosaltres no és replantejar el concepte d'hospitalitat, sinó com hem de aplicar-lo en cada moment icircumstància. És aquí on observant, participant, escoltant i dialogant amb la societat som capaços d'aplicar d'una manera innovadora, i moltes vegades diferencial, els valors propis de l'Ordre per al major benefici dels que més ho necessiten.

Dr. Jaume Pérez Payarols
DIRECTOR D'INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ,
HOSPITAL MATERNOINFANTIL SANT JOAN DE DÉU