Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

El concepte d'hospitalitat ens ha acompanyat al llarg de tota la història de la humanitat.Certament han anat canviant les seves formes i expressions, però podem dir que es tracta d'alguna cosa inherent a la tradició humana, ja que forma part del moviment d'interrelació entre persones. L'hospitalitat és aquest moviment d'acostament i acollida a l'altre.

Una cosa tan bàsic però alhora tan indispensable per poder establir un nucli de relació entre persones, que és vital per al progrés i la supervivència. L'hospitalitat és aquest acollir a la casa a l'altre, compartir el que un té però sempre en funció de la necessitat de l'altre - com afició signatura el professor Francesc Torralba en el seu llibre "Sobre l'hospitalitat" -. Proporcionar prou perquè l'altre adquireixi la seva autonomia i no quedi atrapat pel que acull, sinó que li disposi per seguir el seu procés autònom.

Individualment partim de l'experiència de l'hospitalitat maternal que refl eja molt bé el que després reproduirem al llarg de la vida. La dona / mare acull en el seu propi interior a un altre ésser, l'alimenta amb la seva pròpia vida i el protegeix fins que madura prou per posar-se de part. No ho abandona el segueix atenent progressivament i de forma diferent segons aquest ser va adquirint la seva autonomia. Entre tots dos, s'estableix una relació afectiva que acompanya un procés natural.

L'hospitalitat no és una cosa que s'inventa, ni que s'afegeix als processos vitals, sinó que emergeix en un context determinat quan es donen unes formes concretes i s'és capaç de conceptualitzar com a tal, és posar nom a un moviment humà, una dinàmica, que no sempre sorgeix de forma espontània, però que un cop s'opta per això es retroalimenta i desenvolupa. Això és el propi dels valors que es caracteritzen per:
- Marquen un estil concret, per tant configuren una realitat.
- Es transmeten per "contagi", quan un vivència la seva importància o transcendència l'acull com "valor". D'aquesta manera, l'hospitalitat és una cosa vivencial, del que es fa experiència, s'interioritza i aquesta és la seva principal via de transmissió.
- Els valors els podem agrupar en valors de mínims i en valors de màxims, de manera que sempre hi ha un recorregut per seguir desenvolupant a partir d'un consens molt universal.
- Pertanyen al món dels ideals i per tant tendeixen a l'infinit infinit. D'aquí la importància de la metodologia. Sempre podrem afegir valor al valor.
- Es tracta d'alguna cosa dinàmic i canviant que per tant requereix, temps, adaptació i assimilació.

La cultura es configura segura des d'aquells valors als quals donem prioritat. Promoure una cultura d'hospitalitat és optar per tots aquells valors i les seves expressions que van teixint un entorn, unes vivències, gestos i accions, que identificar quem com a positives, de recerca del bé de l'altre, de desenvolupament de la persona que l'exerceix i de la que ho percep, i que aglutinem sota el concepte d'hospitalitat. Una cultura es caracteritza per la seva estimativa, per la seva forma de prioritzar valors. Els valors com a tal són de vegades difícils de captar, com afirma Adela Cortina, són qualitats positives de les coses que per ser captades, necessiten d'un subjecte que els capti. Els valors no són
"Relatius" sinó que són relacionals. És així que l'hospitalitat s'exerceix en aquest marc d'intercanvi de relacions entre persones, ja sigui de tipus professional, d'acompanyament, de suport o d'amistat.

El fil sofs Daniel Inerarity, assenyala l'hospitalitat, la seva ètica, com un valor en auge en el context de la nostra societat actual: "L'ètica de l'hospitalitat té una vigència particular en un moment cultural travessat pel confl icte entre els imperatius de la modernització i el creixement d'una banda, i l'altra, les exigències d'una ètica de la salvaguarda, la cura i la protecció. Davant l'experiència de la fragilitat general del món, assistim al naixement d'una poderosa sensibilitat a favor de la sol · licitud, que s'esforça a frenar les forces de la destrucció, de la negligència i de la modernització a ultrança "Des del concret de la quotidianitat fins als plantejaments de tall més estratègic, són susceptibles de ser construïts i viscuts en clau d'hospitalitat. Quan el valor és considerat de debò valor, aquest es "estima", es desenvolupa i passa a ser un element identitari de les persones i de les institucions.

 


 
 
 
 
Germà Quim Erra. Director de Cúria Provincial. Responsable del Grup Provincial de Transmissió de Valors