Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Anar a votar és un exercici de responsabilitat democràtica. És el dret de tots els ciutadans de participar en el lliure procés d’elecció dels nostres governants. Les eleccions del 20 N són les més importants fins que es convoquin les pròximes les quals, aleshores, es transformaran en les més importants d’aquell moment.

Quina ha de ser la posició de l’Església en tot procés democràtic?

La posició de l’Església és la de cridar a tota la ciutadania -creients, creients d’altres confessions i no creients- a la participació democràtica.

El que ha d’evitar l’Església és caure en la temptació de voler orientar el vot partidista.

Jesús ens convoca a totes i a tots a formar part del Regne de Déu a la terra i ho fa més enllà de les nostres ideologies. Entrar a formar part del Regne de Déu no ve definit per la nostra ideologia, sinó per la nostra experiència de fe en Jesús.

En el Regne de Déu hi ha lloc per a gent de tots els partits politics. Per aquesta raó l’Església no pot determinar preferències. Els valors del Regne es troben, millor o pitjor dibuixats, en el que ens proposen la majoria de partits polítics.

És responsabilitat de cada creient endinsar-se no només en el que diuen els partits politics, sinó en la seva trajectòria i en els seus fets per determinar a qui acabar votant o, fins i tot, per decidir votar en blanc.

La imperfecció del nostre món és una realitat contrastada. L’evidència segurament més clara la trobem en els mateixos partits politics. No són el que la majoria de nosaltres voldríem que fossin però de moment són el millor instrument que tenim per viure en democràcia.

Participar en unes eleccions democràtics és enfortir la democràcia, és escollir seguir vivint en llibertat.