Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(David Casals/CR) L'Estat ha reconegut els estudis de teologia protestant, que oferereixen cinc seminaris espanyola, dels quals un d'ells té la seva seu a Catalunya, a Catelldefels. La decisió la va prendre el Consell de Ministres l'11 de novembre, donant compliment així a una llarga reivindicació de la comunitat protestant.

En declaracions a Catalunya Religió, Pere Zamora, català resident a Madrid i que dirigeix el Seminario Evangélico Unido de Teologia (SEUT) situat a El Escorial, explica que amb aquest reconeixement, culmina així un camí que es va obrir l'any 1992, quan l'Estat espanyol va firmar els acords de cooperació amb les minories jueva, islàmica i protestant.

En aquells acords, ja es deia que l'Estat es comprometia a reconèixer els estudis de teologia evangèlica, tot i que la decisió no ha arribat fins dues dècades més tard, després d'un llarg camí.

Zamora indica que gràcies a aquest reconeixement, els estudiants de teologia evangèlica podran "rebre beques de l'administració, en ofertes de feina podran acreditar que tenen estudis de nivell superior, i si les universitats així ho decideixen, es podran convalidar les assignatures cursades com a crèdits de lliure elecció". Tanmateix, els títols també estaran reconeguts a nivell europeu, fet que facilitarà la movilitat dels estudiants.

D'aquesta manera, les titulacions protestants s'equiparen al que ja succeeix a l'Església Catòlica: l'Estat reconeix uns estudis que ofereixen facultats de teologia vinculats a la institució religiosa.

En el cas dels protestants, serà l'òrgan que agrupa a totes les esglésies i que representa a la comunitat davant de l'Estat, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) qui s'ocupi de solicitar a l'Estat el reconeixement dels estudis que ofereixen els seminaris.

A partir d'ara, tindran reconeixement civils els estudis de teologia que ofereixen el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España (Ibste, amb seu a Castelldefels); la Facultad de Teología Asambleas de Dios (CSTAD); el SEUT que ho fa de forma presencial i a distància, la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España i la Facultad Adventista de Teología
Zamora indica que el model que s'ha elegit a Espanya en els títols de Teologia és força diferent al d'altres països europeus, com Alemanya, Regne Unit o els nòrdics, on són les mateixes universitats les que ofereixen els estudis de Teologia catòlica o protestant.

Tanmateix, tots els títols han hagut de ser avaluats prèviament per la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), com succeeix en la resta d'estudis universitaris.