Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Esolapis) Durant el segon trimestre del curs 2011-2012, la comunitat educativa de l'Escola Pia de Catalunya participa en una enquesta, de caràcter anònim, voluntari i que respondran de manera virtual 4.400 famílies i més de 13.000 alumnes a partir de 3r de Primària. És el primer cop que es fa aquesta iniciativa, amb l'objectiu de conèixer la percepció dels diferents col·lectius sobre la convivència i les relacions interpersonals als espais de l'aula i l'escola.
 
La convivència i les relacions entre les persones que es desenvolupen en els espais de l'aula i l'escola són els aspectes configuradors d'una manera de fer, un estil concret de
vivència del dia a dia de l'escola i les tasques que s'hi desenvolupen. Per aquesta raó, i amb l'objectiu de conèixer la situació actual a les escoles i els avenços els propers cursos en aquests temes, a les 19 escoles de l'Escola Pia s'aplicarà per primer cop aquesta iniciativa.
 
Cada escola iniciarà el període de passació dels qüestionaris en un dilluns fixat, al llarg d'aquest trimestre. La proposta d'aplicació màxima serà de 8 dies lectius per als col·lectius interns i de 14 dies naturals per a pares i mares. En el cas dels alumnes, hi haurà supervisió en el moment que ho facin.
 
El qüestionari es centra al voltant de les relacions interpersonals en els espais educatius com a gran bloc. Juntament amb aquest, es planteja una dimensió vinculada amb el desenvolupament i que inclou aspectes d'organització, ordre, interès i participació, que són rellevants a l'hora de millorar l'autonomia i desenvolupar l'acció educativa. La tercera dimensió sobre la qual es reflexiona són les propostes educatives que es desenvolupen a les aules en la línia d'educar persones amb capacitat de reflexió i pensament elaborat. Entre d'altres factors, s'avaluen la relació professor/alumne, la comunicació, involucració, la cohesió d'iguals i suport, l'orientació cap a la tasca o l'interès i desenvolupament professional.
 
Es proposa una afirmació i es demana el grau d'acord i/o la freqüència amb què cada individu creu que es dóna una circumstància concreta en la realitat viscuda. La resposta es gradua de l'1 al 4, sense terme mitjà. El qüestionari es basa en una enquesta validada a nivell nacional, encarregada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a dos professors de la Universitat de Barcelona (1998). S'ha adaptat a la realitat d'avui i de la institució, mantenint el cos teòric que la sustenta.
 
Durant el tercer trimestre, un equip central realitzarà les tasques de treball amb els resultats, que permetran aproximar-se a la situació de les aules i l'escola. Aquesta enquesta es repetirà tres cops durant 4 anys, cosa que permetrà veure l'evolució del clima d'escola i aula a cada institució i col ı lectiu.
 
Els col·lectius participants
 
S'aplica el qüestionari a tot l'alumnat a partir de 3r de Primària. Per al cicle mitjà s'ha
adaptat el llenguatge. Valoraran els ítems del qüestionari en relació al conjunt de classes, aules i activitats que desenvolupen diàriament, una sola vegada. En aquest cas, i per assegurar la possibilitat de no replicar l'enquesta, es lliurarà un codi per a cada membre d'aquest col·lectiu.
 
També contestaran l'enquesta tots els professors i membres de l'Equip Directiu (ED), el
personal d'administració i serveis de cada escola que l'ED consideri oportú. També hi participaran un grup representatiu de pares i mares de l'alumnat de l'escola, escollits
aleatòriament.
 
Objectius
 
El qüestionari té com a objectius:
·Disposar d'una mesura de clima d'escola i aula dels diferents col ı lectius de l'escola.
·Possibilitar l'anàlisi dels factors que integren cada una de les dimensions del clima.
·Possibilitar l'extracció de conclusions en relació amb els col ı lectius de l'escola.
·Comparar, a partir de mesures successives, períodes diferents en relació amb el clima.
·Disposar de mesures que facilitin el plantejament de propostes de millora a l'escola.