Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Escola Cristiana de Catalunya) En una carta adreçada al President de la Generalitat, els centres concertats anuncien que “no es voldrien veure abocats a emprendre mesures legals si no s’aturen les conculcacions de drets”.    

L’escola concertada de Catalunya es mostra “indignada i incrèdula” davant les “greus irregularitats” que s’estan produint en el procés de preinscripció i matrícula d’enguany, i així ho ha denunciat en una carta adreçada al President de la Generalitat. 

Les entitats representatives de l’escola concertada sostenen que, aprofitant “la situació atípica i greu que vivim a causa de la COVID-19”, l’Administració educativa està “conculcant principis bàsics del dret”, com ara que “el Departament no ha publicat la Resolució de renovació dels concerts educatius de l’educació primària i de modificació dels concerts de les altres etapes”, o que els “impresos oficials emesos pel Departament només permeten emplenar els cursos de P3 i de 1r d’ESO, que són els que ja venen informats d’ofici, i ja porti prefixada l’opció d’assignació d’ofici de plaça sense que es pugui modificar ni tampoc indicar-ne una altra”. També denuncien que les Oficines Municipals d’Escolarització (OME) o altres organismes (Consorci d’Educació de Barcelona) no estan fent arribar als centres la comunicació ni les sol·licituds que les famílies els presenten, “en flagrant contradicció amb les garanties que el propi Conseller es va comprometre a respectar i en claríssima vulneració de la normativa, que obliga que aquestes sol·licituds es remetin de forma immediata als centres que han estat triats en primera opció”.

A la missiva, l’escola concertada també afirma tenir constància que les famílies que sol·liciten a les OME o a les Comissions de Garanties informació sobre el procediment són convidades a renunciar al dret d’opció en favor d’una autorització o conformitat perquè els sigui assignada una plaça d’ofici. “Aquesta actuació de les administracions locals o educatives és intolerable. Però més intolerable ens semblarà si la màxima autoritat del país, coneixedora dels fets, ho tolera”, ha expressat l’escola concertada amb duresa.

El sector recorda que la disposició que modifica el procés per al proper curs relega a la “mínima expressió” l’activitat presencial als centres, “cosa que entenem” atesa l’actual emergència sanitària. “Ara bé, una de les característiques essencials d’aquestes tramitacions és el suport que les famílies poden rebre des dels centres docents; una orientació i ajuda que no es pot suplir amb cap mitjà telemàtic o telefònic, i menys en aquelles famílies que més ho necessiten pel seu nivell social o formatiu”. Des de l’escola concertada conclouen que “no es tracta de prescindir de les lògiques i necessàries mesures de salut, però això no pot significar que aquest procediment es limiti al simple compliment d’un document, perquè desvirtua l’essència d’aquest acte, transformant un procés d’elecció en una mera gestió telemàtica”.