Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(DGAR) El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa elabora una col·lecció de documents sobre matèries que afecten l’àmbit religiós i la seva expressió en la vida pública. Aquests textos tenen com a objectiu assessorar el Govern, fer recomanacions i indicar pautes d’actuació per tal de fer una bona gestió de la diversitat religiosa a casa nostra. Aquesta col·lecció, però, també es dirigeix a la resta d’institucions públiques, les confessions religioses i el conjunt de la ciutadania.

El Consell Assessor ha elaborat fins a l’actualitat cinc documents, que fins ara estaven disponibles en català, castellà i anglès. La Direcció General d’Afers Religiosos ha impulsat la incorporació de l’occità en les diverses llengües en què s’ofereixen els documents. L’occità, denominat aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i oficial a Catalunya.

Els textos també han estat adaptats perquè compleixin els requeriments d’accessibilitat recollits en les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.1, d’acord amb la normativa europea i espanyola aplicable als webs dels organismes públics.