Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(ClaretiansAquest dimarts s’ha realitzat a Barcelona una sessió de treball amb els responsables de les comunitats claretianes i directius de les seves obres educatives a Catalunya per presentar el nou ‘Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i Protocol per a la prevenció i intervenció davant d’un delicte d’abús sexual’. En la sessió hi ha intervingut el pare Ricard Costa-Jussà, provincial de la província claretiana de Sant Pau –de la qual forma part el territori de Catalunya des del gener de 2020– i el doctor Xavier Puigdollers, advocat i responsable del Servei d’Acollida i Recerca del claretians a Catalunya.

El nou protocol

El 2019 el Govern General dels Missioners Claretians va aprovar un nou Vademècum per a la protecció de menors i adults vulnerables, i un protocol per la prevenció i intervenció davant d’un delicte d’abús sexual, adaptat a les noves indicacions de la Santa Seu. El Govern General va encarregar a totes les províncies claretianes del món l’adaptació d’aquest protocol a les realitats i legislació locals. Els claretians a Catalunya, província de Sant Pau, han realitzat l’adaptació d’aquest protocol que ha aprovat el Govern Provincial l’1 de juny. La congregació, compromesa amb la protecció, té un protocol des de 1998, que ha anat completant i actualitzant seguint les orientacions i directrius de la Santa Seu. Fins ara, era vigent un protocol del qual s’havia fet la darrera revisió i adaptació el 2017, integrant les directrius de la Santa Seu i les normatives civils i canòniques.

El nou protocol amplia i actualitza les normatives i principis vigents. El text s’emmarca en la presentació del Vademècum dels Missioners Claretians: “L’abús de menors i persones vulnerables comès per un missioner profana la santedat de l’altra persona, denigra la seva pròpia consagració i traeix el Senyor a qui proclama. Estem fermament amb el Pontífex per combatre aquest mal que toca el nucli de la seva missió: anunciar l’Evangeli als petits i protegir-los dels llops voraços (…) si a l’Església es descobreix fins i tot un sol cas d’abús –que representa ja en ell mateix una monstruositat–, aquest cas serà afrontat amb la serietat més gran”.

El protocol implica tota la comunitat claretiana i col·laboradors en prevenir i evitar els abusos i fer “tot allò possible perquè tots els ambients claretians siguin segurs per a tothom” perquè “la cura de les persones és una part integral de la nostra missió”. Explicita el compromís de “protegir de manera particular els nens, joves i adults vulnerables” i “crear comunitats segures i solidàries que ofereixin entorns d’amor on hi hagi una vigilància informada sobre els perills de l’abús”.

El protocol concreta les actuacions en els següents àmbits:

 • Seleccionant i formant acuradament tots aquells que tinguin alguna responsabilitat o actuació en el servei missioner de l’Església. Incideix especialment en la cura que s’ha de tenir amb els aspirants a ingressar a la Congregació i amb els col·laboradors i la formació permanent.
 • Responent a les denúncies d’abusos contra els qui presten algun servei a les institucions claretianes, d’acord amb els procediments establerts.
 • Oferint una atenció pastoral a aquells que han patit un abús.
 • Remetent a les autoritats civils competents les denúncies presentades contra qualsevol persona vinculada a la Congregació que ha pogut cometre un delicte contra un nen, jove o adult vulnerable, segons la legislació civil vigent.

Entre altres punts, es detalla la forma concreta d’actuar davant la denúncia d’abusos sexuals, les normes que han de complir i fer complir els superiors i responsables de les obres educatives i pastorals, un model d’informe de denúncia i elements de referència per codi de conducta que haurà d’elaborar cada obra o entitat claretiana. També s’inclou l’obligació de donar a conèixer el Manual i el protocol a totes les persones vinculades a les obres educatives i pastorals dels claretians i una declaració responsable que hauran de signar individualment tots els responsables de les activitats.

En la presentació el doctor Puigdollers ha destacat que “en el centre del document hi ha les víctimes i les seves famílies: protegir-les, acompanyar-les, ajudar-les a reparar el dany que han patit i assegurar-los la justícia que mereixen”. Alhora “l’obligació de cada centre de tenir el seu propi Protocol de Prevenció i Actuació davant d’una situació d’abús, que ha d’assumir i incorporar el que estableix el protocol provincial”.

En la presentació, el provincial dels Claretians, el pare Ricard Costa-Jussà, ha destacat que “l’acte que avui convoquem està en sintonia amb l’impuls diari, la bona acció i bon treball de moltes persones en els nostres centres i activitats, per fomentar una formació i creixement personal i humà sa i ple”. Alhora, ha explicat que la presentació de l’informe del Servei d’Acollida i Recerca “és un pas clar, ferm i reflex del compromís institucional i del desig de tots per protegir, prevenir e intervenir per crear espais i entorns segurs”. I que el nou Manual provincial “ens convida a la implicació de tots per assolir la seva finalitat i ofereix els canals institucionals, interns i externs per actuar i prevenir”.

Informe del Servei d’Acollida i Recerca del Claretians a Catalunya  

En la mateixa sessió que s’ha donat a conèixer el nou protocol, el doctor Xavier Puigdollers ha presentat l’informe del Servei d’Acollida i Recerca sobre possibles casos d’abusos. Com es va comunicar en el seu moment, el maig de 2019 els Claretians de Catalunya van encarregar a l’advocat Xavier Puigdollers la realització d’una recerca sobre aquests casos i l’atenció a possibles víctimes.

Entre altres funcions, aquest servei ha atès el canal de comunicació obert a través del correu electrònic prevenim@claretians.cat, actiu des del febrer de 2019, després de les denúncies conegudes per les xarxes social i mitjans de comunicació. Com també es va comunicar en el seu moment, fins a principis de març del 2019 aquest canal havia rebut 19 missatges, alguns dels quals aportaven informació o indicis de casos que ja eren coneguts públicament. Durant el mes de març es van rebre algunes comunicacions més. Finalment, en total, consten 22 queixes i 7 missatges de suport adreçats al correu Prevenim, tots registrats entre febrer, març i abril de 2019.

El 2019 el Síndic de Greuges de Catalunya també es va adreçar als Missioners Claretians sobre un presumpte cas que va quedar recollit en el seu ‘Informe sobre la prevenció i reparació dels abusos sexuals infantils per representants de l’església catòlica’ publicat l’octubre de 2020.

L’informe del Servei d’Acollida i Recerca dels claretians explica que “els autors dels missatges rebuts pel Servei d’Acollida i Recerca són principalment d’antics alumnes. Comenten les situacions en què es van trobar o de les quals diuen haver tingut coneixement per ser companys de curs. Es parla d’actituds indecoroses o d’agressions com tocaments inapropiats. Tots els casos havien ocorregut feia temps i feien referència a persones que o estan mortes o per edat estan retirades de la docència, encara que poguessin col·laborar en serveis interns”.

Les comunicacions rebudes es refereixen a casos o informacions dels anys 70, o d’entre finals del anys 80 i principis dels 90. D’altra banda, cap de les comunicacions rebudes o visites ateses pel Servei d’Acollida i Recerca van fer cap petició personal o demanda concreta als Missioners Claretians més enllà que s’investigués el cas, s’actués i es treballés per evitar-ne de nous.

Per respecte a la intimitat de les persones, la presentació pública de l’informe no inclou noms dels implicats.

 

Des de llavors, el Servei d’Acollida i Recerca ha realitzat les següents tasques:

“- Atendre les persones que manifestaven haver patit alguna agressió

 • Aclarir els fets i prevenir el futur
 • Mantenir obert un correu electrònic de contacte
 • S’encarrega el Servei a una persona externa a l’Institut i se li demana:

-Aclarir si a les escoles o en altres serveis amb menors de la Província Claretiana de Catalunya s’ha produït d’ençà de 1970 algun atac contra la llibertat sexual dels infants.

 • En el cas de detectar-ne algun, esbrinar com es va produir, qui en va ser l’autor, la víctima, les circumstàncies personals i socials de l’entorn i el moment històric del fet.
 • Esbrinar el coneixement que els responsables dels centres van tenir del fet i, en el seu cas, mesures que van prendre.
 • Escoltar i atendre les persones afectades i, de ser-ne el cas, oferir les ajudes adients d’acord amb Claretians de Catalunya”.

 

Tots els detalls, entrevistes realitzades, documentació consultada i indagacions fetes estan recollits en l’informe del Servei d’Acollida i Recerca.

“De les gestions fetes es constata:

 • Les queixes en general mostren indignació pels fets ocorreguts i demanen que els responsables siguin apartats del tracte amb infants. Alguns demanen privacitat per la informació donada. També es van rebre comunicats que manifestaven sorpresa i suport a la persona denunciada. En total es van rebre 22 queixes i 7 missatges de suport.
 • S’ha de destacar que els fets exposat a les xarxes socials provocaven reaccions d’altres companys que manifestaven haver viscut una situació semblant amb la mateixa persona o que, al contrari, mostraven estranyesa pel bon record que tenien de la persona denunciada.
 • Hi ha implicats dos claretians i dos seglars.

Sobre els seglars, un va morir i l’altre va deixar l’escola poc després dels fets, escola que va ser tancada fa molts anys”.

 

Dels casos dels quals s’ha rebut informació al Servei de Prevenció i Recerca que afecten a dos claretians sacerdots es va obrir el procediment canònic pertinent i van ser portats a la Congregació de la Doctrina de Fe (CDF):

“-Un dels casos referit a un claretià està arxivat “pro nunc” (per ara) per la Congregació de la Doctrina de la Fe donada la falta de testimonis directes dels denunciants. Atenent a les denúncies, el religiós, d’edat avançada, viu retirat sense cap contacte amb infants ni exercici del ministeri pastoral, ni públic.

-L’altre claretià, també jubilat i d’edat avançada, està retirat en una comunitat. La Congregació de la Doctrina de la Fe va dictaminar que no pot tenir cap encàrrec ministerial ni exercir públicament cap ministeri sacerdotal. Els fets van ser coneguts per la comunicació d’una persona que es va adreçar al Servei d’Acollida i Recerca i que no volia que hi hagués cap comunicació pública sobre la denúncia. Aquest cas es refereix a una situació d’assetjament a una persona adolescent ubicada fora de l’àmbit educatiu i pastoral en els anys 70”.

D’altra banda, també “es va rebre a través del Síndic de Greuges de Catalunya la comunicació d’una denúncia atribuïda a un claretià que no s’ha pogut verificar. La informació facilitada pel Síndic feia referència al nom d’una persona que no constava en els arxius com a claretià i del qual tampoc no es va poder establir cap relació per les dates dels fets, segons la informació facilitada. Es van traslladar al Síndic de Greuges els resultats infructuosos de la recerca i es va oferir el Servei d’Acollida i Recerca per si la persona volia adreçar-s’hi per intentar aclarir els possibles fets. No es rebre cap comunicat de la persona interessada”.

L’informe del Servei de Prevenció i Recerca conclou que:

“La reacció institucional dels Claretians va ser ràpida i clara:

 • Van manifestar el seu desconeixement de qualsevol agressió soferta per un infant i van manifestar la seva intenció d’esclarir els fets i protegir els alumnes.
 • Van fer declaracions públiques i van remetre uns comunicats als pares dels alumnes de les escoles.
 • Van contactar amb les víctimes que se’ls havien adreçat.
 • Van posar els fets en coneixement de la Fiscalia.
 • Van oferir un canal de comunicació per atendre les possibles noves queixes.
 • Van posar els fets en coneixement de les autoritats eclesiàstiques.
 • Van acordar mesures cautelars referents als claretians citats com a autors de les agressions.

Cal dir que les diligències iniciades a Fiscalia van ser arxivades per considerar que, en el moment dels fets, no constaven denúncies dels perjudicats, o dels seus representants legals en tractar-se de menors d’edat, i per haver prescrit l’acció en cas d’haver ocorregut els fets denunciats”.

Posteriorment al treball d’escolta i recerca el Servei ha continuat la seva tasca durant els cursos 2019-20 i 2020-21. D’aquest període l’informe explica:

 “Durant tot aquest temps, des de gener del 2020 fins aquests moments, juny del 2021, ha estat activa l’adreça electrònica Prevenim del Servei d’Acollida i Recerca creat a resultes de les denúncies de l’any 2019. En tot aquest període de temps no s’ha rebut cap comunicat més.

Tampoc s’ha rebut cap consulta a través del telèfon reservat per aquest motiu i que està a disposició de les direccions dels centres”.

Després del període de confinament per la situació de pandèmia, durant el curs 20202021, “l’encarregat d’atendre el Servei d’Acollida i Recerca ha fet una visita al Col·legi Claret de Barcelona i al de Valls. Es confirma que no hi ha hagut cap incidència a les escoles referents a comportaments inapropiats d’índole sexual. No tenen constància que cap alumne o família s’hagi adreçat al Servei d’Acollida i Recerca mitjançant l’adreça electrònica de Prevenim.

Cada escola dintre de la seva dinàmica i necessitats tenen organitzat un sistema d’observació del comportament dels alumnes i acompanyament de les famílies. Es realitzen sessions d’educació sexual i es tracten qüestions referents a la sexualitat en les tutories.

Els Protocols de les escoles estan actualitzats i són coneguts pel professorat. Es considera imprescindible el treball i el compromís personal del professorat, i no hi ha cap dubte que existeix. Consideren oportú mantenir l’adreça de Prevenim i el Servei d’Acollida i Recerca i veurien positivament rebre informació de les novetats legislatives”.

D’acord amb l’informe, els Missioners Claretians mantindran obert de manera indefinida el Servei d’Acollida i Recerca que continuarà dirigint el doctor Puigdollers. També formarà part de les seves funcions vetllar per la implantació del ‘Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i Protocol per a la prevenció i intervenció davant d’un delicte d’abús sexual’.

L’informe presentat conclou: “Voldria destacar la importància que en la protecció dels infants té la inquietud dels educadors i responsables de l’activitat. Els Protocols són eines al servei d’una causa: la protecció dels infants i adults vulnerables, però els autèntics protagonistes de la protecció som els adults responsables. El protocol en si, no protegeix, el que protegeix és l’educador, els pares, els responsables de l’activitat, els adults que estan a prop dels menors. Els protocols són l’eina que ens facilita la reacció davant l’agressió i ens marca el camí a seguir per fer efectiva la protecció”.