Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat d’Urgell) El dia 30 de juny va tenir lloc l’Assemblea General de Càritas Andorrana que fou presidida per l’arquebisbe, Joan-Enric Vives, i pel president-delegat Amadeu Rocamora i on hi van participar els representants de totes les Càritas parroquials del principat d’Andorra. L’assemblea fou precedida per la celebració de l’eucaristia que en aquesta ocasió fou celebrada pel consiliari, Ramon Sàrries, arxiprest de les Valls d’Andorra.

La reunió s’inicià amb les paraules de benvinguda de l’arquebisbe i del president que manifestaren el seu agraïment per tot el treball dut a terme per Càritas Andorrana en nom de l’Església catòlica en la recent pandèmia que també ha afectat al principat d’Andorra. En aquest sentit es destacà com Càritas Andorrana ha intentat estar sempre al costat dels més febles en la recent crisi sanitària del Covid-19 aportant ajudes específiques i acompanyament com per exemple l’atenció als temporers amb roba i aliments ò la distribució d’aliments de primera necessitat.

A continuació es presentà la Memòria d’activitats 2019 de Càritas Andorrana amb el resum d’activitats on destaquen diferents programes com l’atenció primària, el rober, el banc d’aliments, el programa suport i la cura als transeünts. Durant el 2019 una de les principals iniciatives dutes a terme ha estat la inauguració de les noves instal·lacions del rober amb l’objectiu d’augmentar la reutilització i el reciclatge del tèxtil a Andorra. Es varen dur a terme diverses campanyes de sensibilització com la de Reis per aconseguir joguines pels infants, la campanya de recollida d’aliments promoguda per Morabanc Centre comercial Andorrà o la campanya solidària dels empleats de Crèdit Andorrà amb el banc d’aliments.

Tot seguit es van presentar i aprovar els comptes corresponents a l’exercici 2019 que fan que s’hagin invertit en els diferents programes d’atenció durant l’any 2019 un total de 438.764,97 euros.

Finalment, i tal com determinen els Estatuts de Càritas Andorrana, l’Assemblea va acordar proposar a l’arquebisbe d’Urgell renovar com a president de Càritas Andorrana Amadeu Rocamora i Ramonet.