Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Diumenge 2n de durant l’any

Barcelona, 19 de gener de 2020

En alguns ambients, els cristians del segle primer tingueren molt interès de no ser confosos amb els seguidors del Baptista. La diferència, segons ells, era abismal. Els “baptistes” vivien d’un ritus extern que no transformava les persones: un baptisme d’aigua.

Els cristians, en canvi, es deixaven transformar internament per l’Esperit de Jesús. Oblidar això, és mortal per a l’Església. El moviment de Jesús no se sosté ni es desenvolupa amb doctrines, normes o ritus viscuts des de l’exterior. És Jesús mateix qui ha de batejar o amarar els seus seguidors amb el seu esperit. I és aquest Esperit el que els ha d’animar, impulsar i transformar. Sense aquest baptisme de l’Esperit no hi ha cristianisme.

Quina és l’única fe real? És la que l’Esperit de Jesús activa en els cors i les ments dels seus seguidors. Aquests cristians senzills i honestos, d’intuïció evangèlica i cor compassiu són els que de veritat reprodueixen Jesús. Ells són el millor que tenim a l’Església.

El primer que necessiten els cristians avui no són catecismes que defineixin correctament la doctrina cristiana ni exhortacions que marquin amb previsió i rigor les normes morals. Només amb això no es transformen les persones. Hi ha una cosa prèvia i més decisiva: narrar en les comunitats la figura de Jesús, ajudar als creients a posar-se en contacte directe amb l’Evangeli, ensenyar a conèixer i estimar Jesús, aprendre junts a viure amb el seu estil de vida i el seu esperit, recuperar el baptisme de l’Esperit.

Vet aquí la primer tasca de l’Església i de cada creient realment compromès. Què és l’Esperit de Jesús? És l’Esperit de veritat. És Esperit d’amor capaç de vèncer la covardia i l’egoisme. És Esperit de conversió a Déu. És Esperit de renovació: renova el nostre cor i les seves actituds segons el ritme de Jesús.