Vés al contingut

Pròxims a l’inici del procés de preinscripció per al curs 2024/2025, les administracions directament implicades ja estan fent diverses actuacions de cara a la seva ordenació. Una d’elles està relacionada amb la programació de llocs escolars. I l’altra, amb la decisió a prendre sobre la ràtio inicial per a l’oferta al primer curs del segon cicle d’educació infantil.

Dues actuacions que responen a les previsions del decret de programació i admissió, de que arribarem al seu tercer curs d’aplicació, i sobre el què paga la pensa recordar alguns principis, que de tant en tant trobem a faltar en la tasca general de gestió del procediment.

És reconegut que el dret a triar centre diferent dels públics és un «contingut primari de dret de llibertat» que s'integra en el contingut essencial del dret a l'educació, amb la seva dimensió prestacional ineludible. Al seu torn, aquesta dimensió prestacional, que justifica la programació pública de llocs escolars (en particular, en els nivells obligatoris), no es pot entendre al marge de la lliure opció educativa ni tampoc al marge de la participació en aquesta programació dels titulars de les ofertes i demandes educatives privades.

La programació dels llocs escolars estableix les bases d’accés al sistema educatiu i, per tant, és el primer pas per a permetre assolir una plaça gratuïta d’entre l’oferta existent i d’acord amb les preferències dels usuaris. I perquè sigui adequada ha de garantir la possibilitat d'escollir el centre docent, d’acord amb els criteris previstos a la llei, que mai podrà imposar una adscripció o destinació forçosa, sinó la redistribució ordenada sobre sol·licituds preexistents que mostren les prioritats dels pares. Una vertadera lleialtat a l’ordenament, compromesa tant amb la igualtat com amb la llibertat, obliga a una programació de l'ensenyament neutral amb tots els seus components (a partir, per descomptat, del compromís amb els valors i drets socialment adoptats), excepte amb la demanda efectiva -i no mediatitzada per obstacles econòmics- dels usuaris del servei.

Cal desitjar que la programació escolar respongui al que disposen els textos bàsics del nostre ordenament, i tingui sempre com a objectiu satisfer la real demanda previsible, sense alterar-la apriorísticament de manera artificiosa i amb interessos espuris i, menys encara, d’acord amb la voluntat del poder polític de torn.

I encara que tindran una actuació posterior, no podem oblidar la rellevant i útil participació activa del sector en les comissions de garanties, tant per part dels representants de la titularitat com dels pares i mares i del professorat (aquest darrer, a través dels sindicats més representatius del sector). No només per una aplicació de la norma, sinó perquè en aquests moments adquireix una especial rellevància la presència dels representants del nostre sector en aquests òrgans. La crisi demogràfica és un factor que incideix molt accentuadament en els darrers processos. I cal sumar-hi la situació política, que no s’albira massa favorable per al sector. Com ja tenim assumit, cal que ens fem presents en aquestes comissions i puguem tenir informació de primera mà de com funciona i es desenvolupa el procés.

Altra de les qüestions a abordar en aquestes dates és la resposta a les peticions de l’administració pel que fa a l’oferta inicial, en relació a la disminució de la ràtio en les unitats d’I3. Ja hem comentat en diverses ocasions que la realitat demogràfica és un factor actualment molt determinant en els resultats de les preinscripcions. També és cert que la reducció de ràtio a 20 alumnes per unitat (o si és el cas, altres intermèdies), si no ve acompanyada d’una oferta de finançament adient per part de l’Administració de manera que garanteixi fefaentment una dotació econòmica addicional per aquesta disminució d’alumnat, és de difícil acceptació en tant que accentua l’infrafinançament crònic de l’escola concertada i fa perillar la seva viabilitat. Així com la incidència positiva en el manteniment del concert de les unitats amb ràtio disminuïda, pel que fa a l’assoliment del mínim d’alumnat necessari. Un conjunt de factors que han de calibrar-se, vista la situació concreta de cada escola sense deixar de banda que una decisió compartida entre totes les escoles cristianes de la zona, i si és el cas, de la resta del sector, pot afavorir el màxim manteniment possible dels nostres projectes.

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.