Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El mes de juliol passat va esclatar la notícia d’una considerable manca de places de formació professional. El procés de preinscripció va registrar un volum de demanda molt més gran de l’esperat: 23% més que l’any passat al grau mitjà i 17% més al superior. La manca de places va arribar a estimar-se en 28.000. Tot i que al Departament d’Educació tenien les dades des d’inicis de juny, no es produeix una reacció fins que, al juliol, els sindicats i la premsa se’n fan ressò. Llavors es planteja l’increment de ràtios en centres públics i alguns de concertats i un increment de grups exclusivament en centres públics. És una solució parcial, perquè ni és suficient, ni aprofita la capacitat operativa de l’escola concertada.

Des del moment que vam conèixer la notícia, la FECC ha fet passes per destacar que els centres concertats poden contribuir a la solució del problema. Primer, vam posicionar-nos públicament oferint 900 places de grau mitjà. Simultàniament, hem propiciat que les organitzacions patronals es pronunciessin públicament sobre la necessitat que l’administració educativa accepti la nostra oferta. El pronunciament de PIMEC va produir-se el 4 de setembre amb unes declaracions del seu President, en què reiterava l’oferiment de places fet des del sector concertat. Dos dies després, Foment emetia una nota de premsa exigint a la Generalitat els mitjans necessaris per ampliar l’oferta de places, incloent-hi la concertació educativa. Simultàniament, hem tingut contactes amb entitats i mitjans de comunicació per exposar el nostre posicionament, destacant el rol que poden jugar els centres de la FECC per solucionar el problema.

Per tal de sostenir la nostra proposta sobre fonaments sòlids, el 8 de setembre –el mateix dia que el Conseller compareixia en la roda de premsa d’inici de curs– vam emetre un qüestionari sol·licitant dades concretes als centres d’FP de la FECC. Van contestar 50 centres, als quals agraïm molt la col·laboració. La conclusió és que podem aportar un nombre important de nous grups susceptibles de concert: 35 possibles nous grups de grau mitjà i 31 de grau superior.

El 17 de setembre comunicàvem formalment aquests resultats al Departament d’Educació. Uns dies abans, ja els ho havíem anticipat en una reunió telemàtica al Director general d’FP i a la Directora general de centres concertats i centres privats. El nostre argument és que encara que, per la seva especialitat i ubicació, no tots els grups que oferim siguin necessaris, la majoria fan molta falta. No es pot refusar la col·laboració amb el sector privat quan només amb els recursos públics no s’arriba a la solució d’un problema tan punyent, perquè és greu que persones que volen estudiar no ho puguin fer.

Queda pendent donar solució a totes les sol·licituds de grau superior. I no sabem si tothom que volia entrar al grau mitja té plaça, donat que als centres es continua rebent un torrent de trucades interessant-se per les vacants de determinats cicles. Per això, dijous passat la Secretària general de la FECC va reiterar per carta al Conseller d’Educació l’oferiment de cooperar en la solució.

Avui s’han produït algunes novetats. Educació ens ha comunicat que, en resposta a la nostra proposta, concertaran alguns grups addicionals del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria. És un pas en la bona direcció. Caldrà valorar el nombre d’unitats i veure com es fa l’assignació d’aquestes noves places. Seran una petita part de les que vam oferir, però hi haurà increment de concerts.

Davant aquesta notícia, hem d’estar satisfets de la feina i insistència fetes. Però hi ha camí per recórrer encara, perquè no volem ser la solució residual quan ja no queden més opcions. Volem ser oferta del Servei d’Educació de Catalunya i per això demanarem poder treballar la programació del curs vinent amb el Departament.