En formació permanent

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En l’última dècada el concepte «formació permanent» s’ha anat introduint en el món laboral amb força. Aquest concepte fa referència a la necessitat que els treballadors estiguin en constant formació per tal d’augmentar les seves competències i adaptar-se millor als canvis que el pas del temps i la innovació tecnològica porten de manera inevitable. També es pot aplicar a aquelles persones que per voluntat pròpia i per curiositat personal decideixen aprofundir en algun aspecte concret.

Els equips docents d’escoles i instituts fa anys que dediquen unes hores cada any a formar-se per seguir les novetats pedagògiques. Algunes empreses dediquen partides dels seus pressupostos a fer cursos per als treballadors que hi estan interessats. La demanda de formació online ha crescut per donar resposta a  aquelles persones que per diferents motius no poden anar a la universitat presencialment. L’edat no és una excusa, ja que si som majors de 55 anys podem anar a la Universitat de l’Experiència!

I, si tot l’anterior falla, no cal preocupar-se perquè youtube està ple de tutorials en qualsevol llengua i sobre qualsevol cosa.

Formació a les comunitats cristianes

Si bé en el món laboral el concepte «formació permanent» és relativament nou, a l’Església fa anys que existeix aquesta preocupació. De fet només cal consultar el decret Apostolicam Actuositatem, que dedica tot el capítol VI a la necessitat de formació de l’apostolat (recordem que apòstols ho som tots els batejats); o el decret Optatam Totius, centrat en la formació sacerdotal, que en el número 22 remarca la necessitat de formació sacerdotal fins i tot després d’acabar els estudis al seminari. Tots dos són documents fruit del Concili Vaticà II.

Sabem que aquesta preocupació existeix, ara bé, ¿la tenim present? ¿Quins mitjans hi posem?

Els mitjans

Potser el concepte espanta una mica, però la veritat és que tenim molts mitjans al nostre abast per adaptar-nos a les diferents necessitats personals i de la comunitat.

Tenim la Facultat de Teologia, l’ISCREB, els moviments d’Acció Catòlica sempre fan jornades de formació obertes a tothom, algunes parròquies tenen grups de Lectio Divina per aprofundir en els textos...

Però si tot l’anterior sembla massa complicat, només cal començar pel més senzill i proper, per allò que totes les comunitats fem com a mínim una vegada a la setmana: la celebració dels sagraments.

I és que no hem d’ignorar tot el potencial formatiu que té la preparació d’un sagrament. Moltes vegades la preparació de l’Eucaristia queda reduïda a un mer repartiment de tasques; però si en comptes de dedicar cinc a «tu fes allò, que jo faré això», dediquem una hora a parlar-ne estarem guanyant en aprofundiment de la comunitat i dignitat en la celebració. Podem dedicar una estona a aprofundir en els textos que es llegiran, a entendre’ls en el seu context, a veure què n’han dit els Pares de l’Església; podem repassar les parts de l’Eucaristia, ¿per què són així?; un altre dia pot estar dedicat exclusivament a la formació dels lectors, etc.

Com podeu veure, de mitjans i maneres n’hi ha molts, només cal dedicar-hi una mica més de temps a buscar-los i veure quins s’adapten millor a nosaltres.

I si no, sempre ens quedarà youtube.

Maria Guarch