Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fra Josep Manuel Vallejo)  Tot remenant papers he trobat una frase de Pedro Laín Entralgo que m’ha semblat molt apropiada per a la nit de Pasqua. Diu: “El hombre espera por naturaleza algo que trascienda a su naturaleza. Lo natural en el hombre es abrirse a lo sobrenatural”. Està molt ben dit. Allò natural en l’home és obrir-se al transcendent, al sobrenatural. I per què? Perquè estem fets a imatge i semblança de Déu (Gn 1,24). Estem fets de la mateixa pasta de Déu. Som divins, semi-divins, i no ens sacia res que no sigui la divinitat, la vida eterna, la transcendència. És el món al revés. El Cel suporta la terra. Això ho diu sant Francesc en una pel·lícula molt simpàtica: estan en un gronxador amb Clara i ell es posa de cap per avall tot dient: “Ara ho entenc, el Cel suporta la terra”. És el Cel, el sobrenatural, allò etern, el diví que suporta i dóna sentit al natural, si no quin sentit té el natural?

La Resurrecció és la resposta a aquest desig fonamental de l’home. Crist ha ressuscitat, ha entrat en la nova dimensió de la divinitat, de la vida eterna, del Cel. Per tant, tenim una penyora que s’han acomplert totes les ànsies de l’home.

I la Resurrecció ens fa comprendre l’Encarnació. Els primers cristians entengueren tot després de la Resurrecció. I ens fa comprendre que aquell que puja al Cel és el Fill de Déu. Aquell que puja al Cel és el que abans hi havia baixat. Per tant, la Resurrecció ens fa comprendre l’Encarnació. I l’Encarnació ens fa comprendre que Aquell que s’ha encarnat és el que estava amb el Pare des de tota l’eternitat, la Paraula que era Déu, amb el Verb (Jn 1,1). I, pel seu designi profundament gratuït i amorós, va voler crear tot l’univers, i ha tingut la paciència d’esperar milers de segles fins al moment de la plenitud dels temps en l’Encarnació de Jesús. I l’Encarnació és per a la nostra divinització, perquè empeltant-nos en Ell puguem ser déus com Ell.

La nit de Pasqua  mostra que l’amor de Déu és ferm, és cert, i que Jesús ha vingut a convidar-nos a la seva vida, a la seva vida divina, al Banquet Celestial.