Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Fra Josep Manuel Vallejo) “Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan”: Aquest és el fonament del perdó que el Senyor ens demana. Des de la Creu Jesús disculpa els seus agressors. El primer que perdona, és Déu. Aquesta és la gran notícia del Cristianisme. 

Déu perdona d’una forma inconcebible, perquè és perdó incondicional, ens ho meresquem o no ens ho meresquem, havent demanat perdó o no havent-lo demanat. Déu no pot fer altra cosa que estimar bojament, i el seu perdó és incondicional. Tal com diu el salm d’una forma tan bonica: “El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor... no sempre acusa ni guarda rancúnia sense fi” (Sal 103). Aquest és el nostre pecat, recordar sempre l’ofensa i alimentar el ressentiment. “Déu no sempre acusa ni guarda rancúnia sense fi”. I, nosaltres, commoguts i fascinats per aquesta manera d’obrar de Déu, ens veiem impel·lits a perdonar, perquè Ell ens ha perdonat primer, incondicionalment. Per poder perdonar, el primer és saber-se perdonat per Déu. Quan ens oblidem d’això, comencem a tirar en cara, a viure en la rancúnia i a ser exigents amb els altres. Som durs i exigents amb els altres quan ens oblidem del molt que se’ns ha perdonat (Mt 18,23-33). (Llegir més)