Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Vedruna Catalunya)  Presentació a Madrid del Projecte Educatiu Institucional Vedruna (PEIV) amb l’objectiu d’animar la tasca de les escoles de la Província Vedruna d’Europa. Davant dels 70 directors generals de les escoles de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i de la Fundación Vedruna Educación, les dues fundacions que agrupen les escoles Vedruna de la província d’Europa, les germanes provincials Maria Gracia Gil i Maria Irizar van invitar als presents a fer vida el PEIV en la seva pràctica diària. La presentació es va fer el 9 de juliol.

El Projecte Educatiu Institucional Vedruna (PEIV) recull les característiques essencials de la identitat de l’Escola Vedruna i es presenta com la resposta que la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna de la Provincia d’Europa ofereix als reptes que plantegen les noves situacions socials i educatives del nostre context. A més, concreta a nivell escolar les opcions i les línies mestres de la Proposta Educativa Vedruna.

És, per tant, el marc de referència per l’acció de totes les escoles que eduquen seguint el carisma de Joaquima de Vedruna.

La jornada va permetre als Directors Generals conèixer el document en profunditat i va donar l’oportunitat de debatre i d’intercanviar totes les idees que el Projecte suggereix.