Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El 10 d'octubre la Facultat de Teologia de Catalunya, es va fer un reconeixement a dos dels teòlegs que més van contribuir a que el Vaticà II arribés a Catalunya. Des de la teologia Josep Maria Rovira Belloso ha fet les lectures del Concili Vaticà més esteses al nostre país, enllaçant-lo després amb el Concili Provincial Tarraconense. I Josep Perarnau és un dels pocs catalans que van assistir a les quatre sessions que es van fer Roma fins el desembre de 1965 i un dels principals traductors dels textos del Vaticà II al català. En l'acte els van acompanyar l'arquebisbe Joan-Enric Vives i el bisbe Sebastià Taltavull.