Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Admonició 28 de Sant Francesc (Kajetan Esser)
Benaurat el servent que al cel tresoreja els béns que el Senyor li mostra i no mira de manifestar-los als homes amb el delit del guany, ja que l’Altíssim mateix manifestarà les seves obres als qui li plaurà. Benaurat el servent que guarda al seu cor els secrets del Senyor.

Introducció
En les seves Admonicions Francesc procura sempre mostrar als seus germans com han de ser les seves relacions amb Déu, de manera que responguin adequadament a l’acció salvífica de Déu sobre l’home. La seva preocupació en aquestes “paraules de santa amonestació” és mostrar encaridament als qui el segueixen com han de viure, segons la seva condició de servents de Déu, en el Regne de Déu... (Llegir més)