Dia:  Dissabte, 12 d'octubre
Hora:  de 10:30 a 17:30
Lloc:  Salesians Horta. Barcelona
Organitza:  Acció Catòlica Obrera
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Salesians Horta
Passeig de la Vall d'Hebron 258, 08035, Barcelona
Jornada

Jornada General de l'ACO

66a Jornada General de l'ACO amb el lema “Tu tens paraules de vida eterna” cf. Jn 6,68.

Horari de la Jornada:

09.30 Acolliment i recollida del material del curs

10.00 Pregària

10.15 Benvinguda

10.30 Tancament del curs 2018-2019 i intervenció de la Comissió de Formació i la Comissió d’Iniciació

11.00 Ponència de Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia

11.45 Torn de paraules i salutació dels convidats

12.15 Descans

12.30 Treball de grups

14.00 Dinar de germanor

15.30 Música tradicional amb l’acordionista Jaume Parra

15.45 Presentació del Pla de curs

16.15 Eucaristia i Lectura manifest