Dia:  Dijous, 24 de setembre
Hora:  a les 18:00
Lloc:  Seminari de Girona. Girona
Seminari de Girona
Pujada de Sant Martí, 12, 17080, Girona
Conferència

25 anys del Concili Provincial Tarraconense, per Carles Soler Perdigó, a Girona

Inauguració del curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses

A les 6 de la tarda celebració de l’Eucaristia presidida pel bisbe Mons. Francesc Pardo.

A les 7, lliçó inaugural a càrrec del bisbe emèrit Mons. Carles Soler Perdigó (a la fotografia): “El Concili Provincial Tarraconense vint-i-cinc anys”.