Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra Social “la Caixa”) L’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) i Fundació Bancària ”la Caixa” han signat aquesta setmana una aliança que reafirma el compromís comú d’ambdues entitats amb la lluita contra el càncer.

L’acord, que es desplegarà al llarg de quatre anys (2020-2023), té com a objectiu enfortir i impulsar els tres grans eixos que es desenvolupen a la UITM - ”la Caixa” del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO): la plataforma d’assajos clínics en recerca pionera, la medicina personalitzada i el desenvolupament de nous fàrmacs. Així mateix, aquesta aliança permetrà també catalitzar la formació i la carrera professional dels investigadors vinculats a les àrees de treball VHIO/UITM - ”la Caixa”.

La UITM - ”la Caixa” és actualment una unitat de referència internacional en el desenvolupament de nous tractaments oncològics i en la millora de les teràpies existents, com també en la selecció molecular òptima dels pacients susceptibles de respondre a aquestes teràpies, per mitjà del desenvolupament de panels de diagnòstic molecular avançat. La suma de tots aquests elements ha permès que el centre sigui pioner a Europa i que els pacients tractats en aquesta unitat, tant els procedents del Vall d’Hebron com els referits des de tot Espanya i altres països, s’hagin pogut beneficiar de les teràpies experimentals més innovadores i prometedores, vinculades a la medicina de precisió.

Durant els quatre anys vinents, el programa es continuarà expandint i ampliant d’acord amb els objectius científics establerts i, sobretot, d’acord amb les necessitats del pacient, beneficiari únic i final de la investigació.

Amb aquesta nova aportació de 6 milions d’euros, es reforça el programa que permetrà consolidar la plataforma d’assajos clínics i promocionar estudis amb dissenys innovadors aplicant-hi nous «formats» terapèutics.

Segons el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, “projectes amb aquesta profunditat i aquest impacte reafirmen el nostre compromís amb la lluita contra les malalties més greus i, per extensió, amb la societat. La UITM - ”la Caixa” ha dut a terme una tasca encomiable en l’última dècada i s’ha convertit en un centre pioner a

Europa. Avui refermem el nostre suport a la unitat perquè estem convençuts que, com fins ara, els seus èxits tindran una repercussió directa en moltes persones amb malalties oncològiques i, per tant, en la lluita contra el càncer”.

“Aquest nou conveni ens permetrà abordar reptes actuals, com les teràpies basades en anticossos biespecífics o virus oncolítics, entre d’altres”, destaca Josep Tabernero, director del VHIO i director del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El programa de diagnòstic molecular (prescreening) que es duu a terme a la UITM - ”la Caixa” és pioner a Espanya i un dels pocs d’aquestes característiques a Europa. “Aquesta renovació del compromís per part de ”la Caixa” ens permet continuar duent a terme nous estudis translacionals associats a aquests assajos clínics per poder identificar nous biomarcadors de resposta i poder seleccionar la població que respongui més favorablement a aquestes teràpies”, va destacar Tabernero en el transcurs de la signatura del conveni que ha tingut lloc aquest matí. 

El càncer és una de les causes principals de morbiditat i mortalitat a tot el món. S’estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones a Espanya tindrà un càncer al llarg de la seva vida. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es preveu que l’any 2040 la incidència del càncer augmenti el 60 % respecte del 2018.