Notizie

Mirador

3/12/2011
    (Segona setmana d’advent)   “Consoleu, consoleu al meu poble, diu el vostre Déu, parleu...
Jesús Renau
5/11/2011
No és per contradir el que va explicar el Jordi López sobre l’acte al que també vaig assistir...
Jordi Llisterri i Boix
3/11/2011
Quan es notifica que enguany potser el creixement econòmic serà molt baix o nul sembla que tenim...
Jesús Renau

Proposte

Monografie