Dia:  Sabato, 15 fins mercoledì, 26 de Febbraio
Hora:  de 9:00
Hora:  a 23:00
Lloc:  Institut Superior de Ciències Religioses. Barcelona
Organitza:  Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)
Intervindran a l'acte:  Lluís Agustí Parrot
Telèfon:  934541963
Preu:  271.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Institut Superior de Ciències Religioses
Carrer Diputació, 231, 08007, Barcelona

Per saber-ne més

Arxius

Curs

Recursos per l'animació bíblica

La Paraula de Déu dona cohesió a cadascuna de les comunitats cristianes i les converteix en un dels elements fonamentals de l’estructura laïcal de la mateixa Església.

El Concili Vaticà II posa al centre de la comunitat cristiana la Paraula de Déu. Reconeix la centralitat que ha d’ocupar en la comunitat, precisament perquè l’Església neix i creix de la llavor de la Paraula de Déu. Sense rebaixar la importància de la Celebració Eucarística pròpiament dita, es a dir, la taula del cos i de la sang del Senyor, però el Concili ens ha permès redescobrir la centralitat de la Paraula de Déu, proclamada, meditada i aplicada a la vida, en l’estructuració de la Comunitat cristiana. La Paraula de Déu dona cohesió a cadascuna de les comunitats cristianes i les converteix en un dels elements fonamentals de l’estructura laïcal de la mateixa Església.