Dia:  Domenica, 24 de Ottobre
Hora:  a les 12:30
Lloc:  Parròquia de Santa Anna. Barcelona
Parròquia de Santa Anna
Carrer de Santa Anna 29, 08002 , Barcelona
Eucaristia/ Culte

Missa per a la comunitat llatinoamericana