Dia:  Domenica, 27 de Ottobre
Hora:  de 10:00 a 17:00
Lloc:  Monestir de Sant Pere de les Puel·les . Barcelona
Telèfon:  932 038 915
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Carrer d'Anglí, 55, 08017, Barcelona
Conferència

La Regla de Sant Benet, una eina actual.