Dia:  Martedì, 28 de Gennaio
Hora:  de 18:45 a 19:45
Lloc:  Capella del Santíssim de la basílica de Santa Maria. Vilafranca del Penedès
Capella del Santíssim de la basílica de Santa Maria
Carrer de Santa Maria, 12 , 08720, Vilafranca del Penedès
Pregària

Meditació per la Setmana de la Bíblia a Vilafranca del Penedès

Meditació/Reflexió

 • PRESENTACIÓ – INTRODUCCIÓ
 • SALM 100 (99) (resat)
 • PRESENTACIÓ DE LA LECTURA DE L’EVANGELI DE JOAN
 • LECTURA: Jo. 4,43-54
 • SILENCI
 • INTERVENCIÓ DELS ASSISTENTS
 • SILENCI
 • PREGUEM, SALM 119 (118) B (resat)
 • PREGÀRIES PERSONALS
 • PARENOSTRE
 • (cantat) SALM 117 (116) (cantoral 458)