Dia:  Sabato, 26 de Ottobre
Hora:  de 9:30 a 14:00
Lloc:  Parròquia de Sant Pau del Camp. Barcelona
Organitza:  Delegació Diocesana de la Pastoral de la Salut de l'Arquebiusbat de Barcelona
Preu:  10.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Parròquia de Sant Pau del Camp
Carrer de Sant Pau, 101, 08301 , Barcelona
Trobada

Acompanyar en la soledat

XXXI TROBADA INTERDIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUT "ACOMPANYAR EN LA SOLEDAT"

Orson Welles va afirmar: “Naixem sols, vivim sols, morim sols”. En la societat actual aquesta frase és una realitat palesa, ja que la manera viure ens porta a sentir la soledat com una infelicitat i com una frustració i angoixa.  Vivim en una societat intercomunicada i que les xarxes socials haurien de fer-nos sentir que som una pinya, però resulta que sembla que estem cada cop més sols i individualitzats.

La soledat és una sensació associada a la qualitat de les relacions interpersonals. És un estat que provoca emocions  que s’emparenten amb l’ansietat perquè hi ha una absència: falta algú. En les situacions d’aïllament social que sempre afecta més als col·lectius més vulnerables, entre els que podem comptar els malalts i les persones grans. La soledat en aquests col·lectius, és una experiència complexa: suposa separació social, la pèrdua de persones, la marginació. Tot això fa que els malalts i les persones grans acabin tancant-se cada cop més en el centre del seu món, molt limitat i ple de fantasmes i records.

L’objectiu de la present Campanya del Malalt és la de poder reflexionar, il·luminar i actuar sobre aquesta epidèmia del nostre temps. Des del Secretariat Interdiocesà (SIPS) caldrà teixir noves estratègies i sinergies per poder fer-nos presents en els llocs on es faci real la soledat. Aquesta Jornada Interdiocesana en fa un tast per poder despertar en els nostres agents de pastoral aquest neguit vers aquestes persones i poder ajudar a pal·liar aquesta soledat i els seus efectes col·laterals: l’angoixa i la frustració.

Mn. Juan M Bajo Llauradó, Director-Coordinador del SIPS

PROGRAMA

9:30 h apertura de la jornada.  Mn. Joan Bajo Llauradó, Director del SIPS.

10’15 h. Ponència: “Soledat I envelliment. Un repte ètic i social”. Sra. Begoña Román Mestre, professora d’Ètica de la Facultat de Filosofia de la UB i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

 

11’30 h. Cafè-Break. 

12’00 h. Soledat i envelliment, una mirada polièdrica.

  1. Soledat i persona gran en institucions públiques. Sra. Cinta Pascual Montañes, Presidenta ACRA.

  2. Soledat i persona gran des de la psicologia. Sra. Maite Valls Marti, Psicòloga Fundació Vidal i Barraquer (URL)

  3. Soledat i persona gran en institucions religioses. Mn. Josep Vidal Pujol. Dir Fundador Organisme Benèfic Assistencial.

  4. Soledat i persona gran en parròquies. Mn. Saturnino Rodríguez Rodríguez, Rector parr. St Eugeni I Papa (Arq. Barcelona)

13’30 h. Cloenda:

Mons Salvador Cristau Coll, bisbe auxiliar de Terrassa i responsable de la Pastoral de la Salud a la Tarraconense

 

\X(SIPS)x CURS 2018-2019\SIPS setembre 2019\Imatge1.png

Inscripcions : 93 317 15 97 fins el 21 d'octubre

Preu  : Matricula 10h i  Matricula i Dinar 25€

El pagament es realitzarà per transferència bancària a
Cc. La Caixa. 2100 3200 93 2104948306.
Fer constar nom, cognoms i Bisbat al justificar la transferència.
Per recollir les carpetes caldrà presentar el justificant bancari.
Es pot demanar un justificant de la participació en la Jornada.
Inscripcions:
Feu arribar la vostra butlleta d’inscripció a la vostra Delegació Diocesana de la Pastoral de la Salut, o a la secretaria del SIPS, C/ Sant Pau 101, 08001. Barcelona.
També podeu fer la inscripció per correu electrònic:
psalut@arqbcn.cat.
L’horari d’inscripció es de dilluns a divendres de 09,30 a 14,00 h.
Tel: 93 317 15 97 // Fax: 93 317 17 09
e-mail: psalut@arqbcn.cat

Data límit: 22