Salta al contenuto principale

Divendres passat, 28 de gener, el Ministeri d’Educació i Formació Professional informava de les dades de l’última enquesta de població activa (EPA), amb informació diversa sobre variables educatives, entre les quals destaca de forma important que l’abandonament escolar s’ha reduït a la meitat l’última dècada, i, a nivell de tot l’estat, ha passat d’un valor del 26,3% a un 13,3%, segons les dades corresponents a l’any 2021.

Pel que fa a la situació de l'abandonament primerenc de l'educació i la formació el 2021 per comunitat autònoma, d’acord amb els resultats publicats en aquesta enquesta, es mantenen diferències significatives entre els territoris. Destaca el País Basc, amb un 4,8%, que el situa per sota de la mitjana de la UE l’any 2020 (9,9%). Per sota d’aquesta mitjana hi ha les comunitats de Cantàbria (6,4%), Galícia (8,1%) i Comunitat Foral de Navarra (9,1%). Altres nou comunitats se situen per sota del 13%, quatre quedarien entre el 14% i el 16% i les dues restants, entre el 17% i el 18%.

Unes dades que, de manera similar a les publicades per l’IDESCAT, situen Catalunya en una taxa del 14,8%, quan l’any 2012 aquesta proporció era del 24,2%. Pot constatar-se, en conseqüència, que en una dècada s’ha produït una disminució de pràcticament la meitat d’aquest indicador, que es defineix com el percentatge de la població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell d’Educació Secundària -2a etapa- i no segueix cap mena d'educació o formació.

Revisar en profunditat el treball interdisciplinari i interadministratiu i també els espais frontissa: salut i educació, educació i entorn...al treballar cooperativament alumnes, famílies, educació, salut, entorn social i també amb les empreses al final de la secundària. factors individuals (habilitats/manca d’habilitats, salut, benestar emocional, esforç, gènere), àmbit sòciofamiliar (nivell i entorn socioeconòmic i cultural, afectivitat i motivació) i àmbit pedagògic (capacitats docents, mètode pedagògic, aula i entorn educatiu, recursos, autonomia, adaptacions curriculars, tutoria). Mentre que, alhora, cdiferents àmbits de la persona:En un entorn identificat per aquestes xifres, l'abandonament escolar prematur entre persones de 18 a 24 anys és clarament un dels reptes de Catalunya. Treballar per disminuir aquesta taxa integra aspectes com ara els de recursos, de valors i d’organització. Cal actuar sobre elements diversos, com ara els dels

En definitiva, contra l’abandonament escolar cal treballar-hi abordant-lo de manera integral i multidisciplinar i implementant polítiques socials que tinguin com a centre l’escola, i no de manera separada o dispersa.

Les escoles han fet i continuen fent un esforç ingent en el treball contra l’abandonament escolar. Un repte que des de fa molts anys es vincula a la feina del dia a dia i en què continuen estan compromeses. Escoles concertades -que si fossin públiques estarien qualificades com d’alta complexitat però que, en ser privades, l’administració no les classifica com a tals- assoleixen uns destacadíssims nivells d’èxit escolar, situant les taxes d’abandonament molt per sota de la mitjana europea i en determinats casos, fins i tot, pràcticament a zero. Per això, en les actuals circumstàncies, cal posar-hi encara més l’accent en els recursos, que han de situar la persona, i no pas els serveis, com a centre i finalitat primera, tal com els nostres idearis assenyalen.

tre país. S’ha fet una gran feina, com demostra la important reducció de l’indicador d’abandonament escolar en la darrera dècada. Encara queda camí per recórrer. L’ecosistema educatiu no pot perdre de vista aquest gran repte, per al que cal una feina conjunta, on cada part ha d’assumir la seva responsabilitat sense distreure’s en discursos triomfalistes o apartats de la realitat, ni perdre de vista que la lluita contra el fracàs escolar continua sent un dels reptes principals de l’educació al nos

Temàtica

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.