Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Els delegats diocesans de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya han fet un manifest sota el títol “Estimem i servim la vida” coincidint amb la Jornada per la Vida que l'Església catòlica celebra aquest dijous. Amb aquest escrit conjunt volen destacar principalment dos fets.
 
En primer lloc, defensar la protecció a la vida. Consideren imprescindible “viure la vida com un do” i per aquest motiu es proposen afavorir la cultura de la vida.
 
En segon lloc, aquest manifest ha estat escrit per lamentar públicament l’increment “d’atacs encoberts a la família” així com la “manca de sentit de la sexualitat i de l’amor” de la societat d’avui dia.
 
Per tot això proposen fer un camí conjunt de renovació del sentit de la vida i fomentar l’educació afectiva i sexual per poder viure l’amor.

 

Aquest és el text de manifest.

"Estimem i servim la vida"

Els delegats diocesans de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, fidels a l’encàrrec que hem rebut dels nostres bisbes, volem fer arribar la nostra veu a tot el qui vulgui escoltar, especialment als que tenen especial responsabilitat en l’àmbit educatiu.

Considerem imprescindible viure la vida com un do, assaborint la joia de tenir-la i estimant-la plenament com el més gran que hom posseeix i l’expressió màxima del patrimoni humà. És per aquest motiu que l’Església ofereix i fa tot el possible per donar el seu recolzament als qui pateixen per qualsevol causa, ja sigui física, social, psíquica o espiritual, als més indefensos, incapaços de cercar el seu propi bé per ells mateixos, i a aquells que el nostre model social ha marginat o rebutjat, tot acollint-los i oferint-los l’ajut que pugui haver a les nostres mans. Per això ens proposem afavorir la cultura de la vida amb tots els mitjans que tinguem a l’abast.

Ens sentim profundament preocupats davant la successió de fets relacionats amb la valoració de la vida, la manca de sentit de la sexualitat i de l’amor, l’allau d’atacs encoberts a la família, el seu concepte i la seva estructura, el trencament de la convivència social,... que afecten a la nostra societat i al conjunt de persones que hi formen part. Ens preocupen, i alhora ens interpel·len, pel que suposen de canvi d’hàbits i comportaments, tant personals com socials, àdhuc de mentalitat, portant les a desenvolupar pautes de conducta que, fins i tot moltes d’elles, esdevenen contràries als propis interessos intrínsecs de l’ésser humà, i afecten la pròpia autoestima i les relacions de cadascú amb els altres i amb el conjunt de la societat.

Aquesta desestructuració de l’individu i de la societat s’agreuja pel materialisme vinculat al consum desordenat, i s’ha vist esperonat per l’hedonisme, el culte a l’ego i al propi cos, l’abandó i la comoditat, per manifestar-se definitivament amb el nihilisme, el relativisme i d’altres ideologies pròpies de la postmodernitat.

Hem de superar, i proposem a tots fer un camí conjunt de renovació en aquest sentit, la intromissió en la formació dels fills per entitats alienes a la família, les quals no poden usurpar el seu dret a educar-los, el problema que suposa l’existència de lleis i pautes de comportament contràries a la naturalesa humana, i la tendència creixent a la dissolució de l’individu en pràctiques que l’allunyen de la seva identitat com a persona.

En conseqüència ens proposem fomentar l’educació afectiva i sexual per poder viure l’amor, ajudar les parelles joves a descobrir el valor del matrimoni i la família, i esperonar les famílies a viure des de l’espiritualitat i l’autenticitat relacional i afectiva al si de les seves llars. Així mateix copsem la necessitat de donar a conèixer i expandir la cultura de la vida des de la convicció de que l’Església ha d’estar al servei de la vida perquè l’estima.

Els Delegats diocesans de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya.
Sant Feliu de Llobregat, 25 de març de 2010