Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Sant Feliu de Llobregat) En el marc de la trobada d’Advent dels preveres i diaques de la diòcesi, celebrada a Vilafranca del Penedès aquest dimarts, es va presentar i distribuir la nova fitxa de treball que serà una eina per a l’aplicació dels punts recollits després d’haver aprofundit durant els darrers tres anys l’objectiu diocesà resumit en la frase “El que hem vist, això us anunciem”.

“Posem en pràctica allò que hem après i rebut”

Des del 2007, la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, ha anat treballant en els diversos àmbits pastorals, parròquies, moviments, comunitats religioses, un objectiu diocesà que, sota la referència comuna de la cita bíblica de la Primera carta de Joan 1,1-4. El fruit d’aquest ampli treball diocesà es va recollir en forma de conclusions i propostes d’actuació en un document que es va llegir solemnement durant l’eucaristia d’acció de gràcies en motiu de la inauguració de la Casa de l’Església, diumenge 25 d’octubre d’enguany, a la Catedral de Sant Llorenç.

Per aquest nou curs, la intenció és la de portar a la pràctica les propostes elaborades, aplicant-les adequadament en els diversos àmbits pastorals, sota la inspiració de la cita bíblica de la Carta als Filipencs 4,9: “Posem en pràctica allò que hem après i rebut”.

Amb aquesta finalitat, la fitxa de treball que es va presentar el dia 14 de desembre, com una eina pensada especialment per la formació dels laics de tota la diòcesi.

La Cúria, al servei dels qui viuen i treballen a l’Església diocesana

També aquest dimecres, a l’Auditori de la Casa de l’Església, es va presentar el document “Estatut de la Cúria Diocesana”, que determina les competències i el funcionament de la mateixa, amb els organismes i serveis diocesans que inclou.

Amb la presència d’una quarantena de treballadors, arxiprestos, delegats, preveres i diaques que col·laboren a la Cúria, va presentar l’Estatut el bisbe Agustí Cortés i Joan Pere Pulido, secretari general i canceller. En les seves intervencions van explicar el sentit de la Cúria, com a conjunt de persones i organismes que ajuden al bisbe a desenvolupar la seva funció i servei pastoral. Van encoratjar també als assistents a ser, individualment i col·lectiva, “sagrament de comunió”, que acull la pluralitat de l’Església, al servei de la qual es troba la seva raó de ser.

Durant l’acte, es va exposar l’organigrama de la Cúria i les diverses funcions de cada estament: visbe diocesà i Secretaria particular; vicaria general i vicaries episcopals; vicaria judicial i Tribunal Eclesiàstic; moderador de la cúria i Secretaria General.; ecònom, administració d’economia i Delegació de Patrimoni; Consell Episcopal; Col·legi de Consultors, Consell Presbiteral, Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics i Consell Pastoral Diocesà; i delegacions diocesanes.