Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

No és una notícia de darrera hora, ja fa anys que es va dient i demostrant. Cada vegada hi ha rics més rics, i més pobres més pobres; és a dir, uns són més rics i acumulen més diners i més béns, i els altres augmenten en nombre i en pobresa. Com a mínim podem pensar i dir que és una GREU MALALTIA SOCIAL.

En el marc de la termologia mèdica, quan es detecta una malaltia cal fer: un diagnòstic, un pronòstic i una teràpia. L’objectiu és superar aquesta malaltia social, aquesta epidèmia. O almenys mirar de fer camí cap a una superació, perquè tots els humans puguin exercir el dret de viure i viure dignament, com a ciutadans/es del món, i fills/es de Déu.

DIAGNÒSTIC. Després de la desfeta del comunisme i el socialisme radical s’ha imposat el sistema lliberal capitalista cada cop més radical, que afavoreix un progrés tècnic imparable al servei del diner. S’han anat trobant camins per trampejar les transaccions que legalment haurien d’afavorir el desenvolupament humà de la majoria de persones que habiten la terra. Assenyalem: evasió de molts impostos, paradisos fiscals, salaris baixos, contractes temporals, discriminació de la dona, horaris laborals, governs sotmesos, determinació de guanys si pot ser il·limitats...

PRONÒSTIC. Deteriorament de les majories humanes, insatisfacció consumista, augment de les malalties psicològiques, migracions en recerca de nova vida, violència, malestar familiar, dependències, sentiments de culpabilitat per no tenir valor per afrontar la situació, destrucció de valors morals, perill ecològic, augment dels suïcidis, buidor espiritual de grans sectors de les mateixes minories dominants, augment de la misèria extrema, deteriorament i disminució de la classe mitjana...

TERÀPIA. Hi ha tres tipus de teràpia: legal, comunitària i personal.

Legal: canviar les lleis que afavoreixen aquesta situació per lleis favorables als sectors del treball, de la família i dels que s’empobreixen, per a la qual cosa cal una fonda renovació de la política.

Comunitària: debat ètic, agrupacions socials, drets ciutadans, pensament social de l’església, nous fons de previsió i, si cal, de resistència...

Personal: compromís social, rectitud moral, agrupacions de revisió de vida, sentit de la vida, educació, valors, estimació i capacitat de lluita, espiritualitat,fe cristocèntrica...

SENYOR, RENOVA EL NOSTRE COR, SENSIBILITAT, HONRADESA, SOLIDARITAT, CAPACITAT ORGANITZATIVA, AMOR... A L’ESTIL DE JESÚS.